Tänk om man vore politiker och hade makten att förändra…

0
219

Ibland funderar jag på om man skulle ha satsat på politiken som en alternativ karriär. Jag har ju vuxit upp med ett med ett kommunalråd (S) så nackdelarna har jag sett på nära håll men också glädjen och engagemanget som följer med uppdraget när man är framgångsrik.
Fast på den tiden var inte politiken en alternativ karriär utan ett kall. Lönerna och pensionerna var mycket sämre än de är idag men arbetsdagarna var ofta ännu längre.

Men eftersom jag hade en närstående politiker kändes det naturligt för mig att avstå från politiken även om jag alltid varit intresserad av samhällsutveckling.

Men tänk om jag hade blivit politiker med makt att förändra i Norrtälje kommun:

• Jag skulle ha satsat på ett annorlunda utvecklingskoncept där jag skulle ha behållit Norrtälje stads unika profil. Stadshotellet, SS Norrtelje och flygplanet skulle fortsatt ha
varit stadens unika symboler tillsammans med Phytagoras, Roslagsmuseett och den gamla
brandstationen hade blivit ett kulturhus. Hamnen hade fått en Roslagsprofil enligt samma
modell som Trosa skapat och Norrtelje Porten hade måste följa avtalet om Roslagsstil om man velat bygga.

• Jag skulle satsa kommunens skattepengar i första hand på dem som redan bor här
och utveckla infrastruktur och kommunal service. Skolor på landsbygd med digital teknik,
bättre kommunikationer, bostäder för ungdomar och en satsning på att skapa fler arbetstillfällen.

• Jag skulle återskapat lugn och arbetsro i den kommunala organisationen och därmed minska sjukskrivningar och förhindra att så många slutar för att säkra kontinuerligtet och service till medborgarna. Jag skulle också effektivisera arbetet i stället för satsa på
dessa ständiga besparingar som skapar dålig stämning och är förödande för kvalitén.
Delegering och decentralisering skulle genomsyra den kommunala organisationen.

• Jag skulle ha reducerat det kommunala skatteuttaget till samma nivå som Österåker och Täby (30 kr). Detta skulle jag åstadkomma dels genom de effektiviseringar som genomförs och dels genom att reducera satsningarna på tillväxt. Tillväxt skulle skapas genom att kommunens medborgare skulle vara nöjda och sprida det budskapet.
60 000 aktiva säljare skulle klara detta galant.

• Jag skulle utveckla de kommunala skolan genom att överlåta ansvaret för utveckling och
ledning av hela skolverksamheten till rektorer, lärare och övrig personal som i nära samarbete med föräldrarna skulle ta huvudansvaret. Skolförvaltningens ansvar skulle
reduceras till myndighetskontroll och kvalitetskontroll.

• Jag skulle förändra arbetet inom äldreomsorgen och effektivisera genom att använda
digitala verktyg för t ex inköp och städning. Den tid som sparades in skulle personalen
använda till sociala åtgärder tillsammans med de äldre. Jag skulle behålla vårdvalet men
samordna de korta insatserna för att undvika många resor. Jag skulle effektivisera den
tunga förvaltningen och minska antalet byråkrater. Jag skulle låta de olika pensionärsorganisationerna göra löpande kvalitetsrevisioner hos alla utförare.

• Jag skulle skapa en levande medborgardialog och visa att jag lyssnade och tog till mig
de åsikter som framfördes. På detta sätt skulle jag återskapa förtroendet för politiken
och stärka den demokratiska processen som är grundläggande för vårt sätt att leva.

• Jag skulle verka för att de som behöver samhällets stöd får detta men också ställa krav
på ett eget ansvarstagande för individen i relation till dennes egen förmåga. Jag skulle också aktivt stödja förebyggande insatser för att minska risken för framtida problem.

Men ni som inte gillar detta kan andas ut. Jag har ingen avsikt att satsa på politiken så
risken är liten att något av ovanstående inträffar.