- Annonser -

Ibland undrar man varför Norrtälje kommun driver så många egna bolag? Inte kan väl en kommuns huvuduppgift vara att använda skattepengar för att driva kommunala bolag som konkurrerar med privat företagande. Nej, bolag driver man för att få vinster som kommunen kan använda i sin verksamhet. Problemet är dock att många av kunderna är de egna medborgarna som alltså på detta sätt dubbelbeskattas. När kommunen plockar pengar från Roslagsbostäders vinster är det hyresgästerna som dubbelbeskattas. Knappas ett bolag som kan sägas främja allmännyttan.

Norrtälje kommun driver idag två fastighetsboilag (Roslagsbostäder och Campus Roslagen AB) samtidigt som man driver en egen kommunal fastighetsförvaltning. Detta är naturligtvis helt tokigt och skapar massor av kostnader som hyresgästerna får betala.

Nu har marknadsanpassningen även drabbat kulturen som tidigare haft subventionerade hyror i kommunala bolag som t ex Campus Roslagen AB. NOA och Kultursparken har
genom oskäliga hyreshöjningar (marknadsanpassade hyror) tvingats bort från lokaler
som varit väl lämpade för deras verksamhet eftersom mde inte har några möjligheter att
betala dessa nya hyror. Samma sak har drabbat föreningen Allmogebåtar som hållit till
i en uttjänt skola.  Skall nu Campus Roslagen AB konkurrera med kommunen privata hyresvärdar?

Nedanstående text finns hos konkurrensverket:
http://www.konkurrensverket.se/globalassets/publikationer/informationsmaterial/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet.pdf

27§ Staten, en kommun eller ett landsting får förbjudas att i en säljverksamhet som omfattas av 1 kap. 5 § första stycket tillämpa ett visst förfarande, om detta

1. snedvrider, eller är ägnat att snedvrida, förutsättningarna för en effektiv konkurrens på marknaden, eller

2. hämmar, eller är ägnat att hämma, förekomsten eller utvecklingen av en sådan konkurrens.

Det råder väl knappast någon tvekan om att Campus Roslagen AB förvandlats till en konkurrent till de privata hyresvärdarna i kommunen. Alldeles särskilt gäller det alla
de Norrtäljeföretag som nu flyttat sin verksamhet till Campus. Tingsrätten, Note mfl
skulle säkert fortsatt att vara hyresgäster hos privata värdar om de inte erbjudits nya
möjligheter på Campus.

När nu NOA kastas ut av Campus Roslagen för att man inte kan betala marknadsmässiga hyror skall deras lokal istället hyras ut till Resurspoolen som kommunen driver. Detta innebär alltså att kommunen ska betala en marknadsmässig hyra till sig själv med
skattepengar. Campus Roslagen AB ökar alltså sina intäkter och det är skattebetalarna som får stå för pengarna!  Så kan Campus Roslagen bli lönsamma trots att man betalar
styrelsens ordförande som naturligtvis är politiker ett årsarvode på 100 000 kr!!!

Oppositionsrådet Kjell Jansson föreslog att man skulle slå ihop Roslagsbostäder AB, Campus Roslagen AB och kommunens Fastighetsförvaltning till en enhet. En utmärkt
idé tycker jag som utan tvekan skulle effektivisera kommunens fastighetsförvaltning
och sparar stora pengar. Sätt gärna in extern affärskompetens i Roslagsbostäder som
kan tillse att avsättningar för reparation och underhåll stannar i bolaget. Men också att
de kommunala bolagen inte drabbas av skandaler liknande den i nu nedlagda
kommunala Sportcentrum AB.

Campus Roslagen bör också enligt de ursprungliga planerna vara ett centrum för
utbildning, kultur, föreningar och nyföretagande. Låt kreativiteten flöda. Gudarna
skall veta att Norrtälje kommun behöver den de kommande åren.

 

- Annonser -
DELA