Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit
- Annonser -

LEDARE

Norrtälje kommun behöver nog bara ett kommunalråd. Men det måste vara en stark ledare som kan ändra inriktning på kommunens utvecklingskoncept. Det är väl klart och tydligt bevisat att kommunen behöver ändra strategi nu när vi har den äldsta befolkningen i Stockholmsregionen, en av de högsta kommunalskatterna i länet och en skola och äldreomsorg som går på knäna av alla sparkrav.
Efter valet 2014 fick vi fyra kommunalråd och två oppositionsråd. Att detta skulle vara motiverat av kommunens snabba tillväxt måste väl vara århundradets överdrift. Visst
har vi växt med några 1000 invånare de senaste åren men att detta skulle innebära att
vi behöver sex råd istället för två är ju helt orimligt. Detta handlar snarare om att fler
skall kunna ha politiken som ett heltidsjobb och få en inkomst som vida överstiger det
genomsnitt som medborgarna i Norrtälje kommun tjänar.

Ovanstående rubrik är därför helt motiverad. Det räcker alldeles utmärkt med ett väl
utbildat kommunalråd om hon/han är en stark ledare och en god lyssnare. Förmågan
till dialog med medborgarna skapar det förtroende som måste återställas.

För vem behöver väl sex ledare i en kommun med 60000 invånare.

/Leif Sparrman

- Annonser -