- Annonser -

Nu har Cirkus Falk styrt vår kommun i tre och ett halvt år. Jag viol absolut inte påstå att den borgerliga majoritet som tidigare ledde vår kommun var felfri. Tvärtom så begicks en hel del misstag även då kommunen leddes av moderaten Kjell Jansson. Men på den tiden hade vi bara ett kommunalråd och ett oppositionsråd och bara en direktör. Numera är det inflation både i kommunalråd och direktörer. Man har dessutom förstärkt den kommunala staben med mängder av tjänstemän samtidigt som man sparar miljoner på den operativa verksamhet som skall komma medborgarna till del.

När jag lyssnade på kommunfullmäktiges möte i måndags så måste jag ändå tillstå att det är god underhållning. Bröd och skådespel till folket är ju ändå cirkusens (politikens) grundregel.

Här skall man fatta beslut om att kommunen skall köpa det gamla Tingshuset i Norrtälje stad. Det skall man betala 20,5 miljoner för. Det visar sig dock under debatten att det finns en mängd kostnader som tjänstemännen inte redovisat. Skattekostnaden torde väl ändå ha varit rätt enkel att räkna ut? Att man sedan inte redovisade någon kostnad för att bygga om fastigheten beror väl kanske på att man egentligen inte vet vad man skal ha den till i framtiden och då blir det ju svårt att uppskatta kostnaden. Men bara det inte går som med gamla brandstationen där renoveringen kostade dubbelt så mycket som planerat d v s 14 miljoner i stället för 7 miljoner. Nu fattade fullmäktige inget beslut utan frågan återremitterades och kanske kan man då få fram ett mer genomtänkt underlag.

Frågan om Landsbygdsprogrammet återremitterades också och jag delar oppositionens uppfattning att det inte räcker med program, policys och strategier. Men framförallt anser jag att man har missuppfattat hela frågeställningen. Det handlar inte om att rädda landsbygden från avfolkning. Det handlar om att rädda kommunen. Med en ständigt stigande medelålder och en förtätad stad där två tredjedelar av kommunens befolkning bor utanför staden måste man ha ett helt annat anslag. Om man skall bryta det demografiska mönstret och locka ungdomar och unga familjer till kommunen krävs det annorlunda boende som landsbygd och skärgård kan erbjuda.

Norrtälje kommuns största tillgång är landsbygden och skärgården. Kommunen är ytmässigt tredje största kommun i Stockholms län men har bar 3 procent av befolkningen i länet. Här finns gott om svängrum så varför skall man trängas i Norrtälje stad? Låt de unga med barn få bo där det finns grönska och plats att leka.

Ett Landsbygdsprogram behöver Norrtälje kommun men det måste var ett konkret handlingsprogram för de olika områden som skall exploateras med en tydlig inriktning.
Bygg småhus där dessa familjer kan bo, bygg ut kommunikationerna, koppla in kommunens näringslivsenhet för att skapa arbetsplatser.

Ta bort den löjliga slogan om ”globalt liv” som någon konsult måste ha kommit på och tala i stället om ”Norrtälje kommun- en alternativ livsstil” och lyft fram de värden kommunen har så rikligt av d v s landsbygd och skärgård.

Men framförallt sluta med det fullständigt oacceptabla slöseriet med medborgarnas skattepengar.

- Annonser -