Det är dags att sätta ned båda fötterna och kräva rättvisa…

0
371
Nu träder nya lagar i kraft från och med den 1 juli

LEDARE

I Norrtälje kommun har vi nog några av länets bäst betalda chefer samtidigt som genomsnittslönen är en av de lägsta i länet. Nya chefer utnämns och även om alla inte blir direktörer så är myten om att man tjänar mindre i kommuner än i näringslivet betydligt överdriven.

Bland tjänstemännen toppar kommundirektören listan med en månadslön på 114 000 kr!
Vice kommundirektören och förbundsdirektören i Kommunförbundet Norrtälje som hanterar vård och omsorg ligger på en lön runt 100 000 i månaden. Alla förvaltningchefer har sedan 2014 utnämnts till direktörer och lönen ligger i genomsnitt runt 80 000 kr i månaden. Chefer längre ned i organisation tjänar från 50 000 i månaden och upp till 70 000 kr.
Sociala kostnader tillkommer.

Våra politiker har det heller inte så illa ställt ekonomiskt. Urika Falk taxerar för en årsinkomst på ca 915 000 kr. Olle Jansson som är ett av de nya kommunalråden tjänar ca 750 000 kr om året (80% tjänst). Centerpartiets kommunalråd Anders Olander tjänar 500 000 kr men han har inget nämnduppdrag? Ingrid Landin har ca 800 000 kr men då är hon också ordförande i Socialnämnden. Kjell Jansson taxerar för 1 000 000 kronor i lön men han har också inkomster av kapital på 750 000 om året. Bino Drummond som är andra oppositionsråd har sämst betalt med ca 350 000 kr/år men han jobbar bara deltid och har ett annat arbeté. När våra kommunalråd går i pension får de kommunalrådspension tills de fyller 65 år. Det handlar om ca 45 000 i månaden och kan alltså pågå i säg 15 år om de inte tar annan anställning. De är dock fria att driva bolag så länge de inte tar ut lön enligt den modell som Göran Perssdon (S) och Fredrik Rheinfledt skapat. Vi talar alltså om miljonbelopp. Detta sklall jämföras med att 16,8 procent av pensionärerna i Sverige lever med risk för fattigdom enligt Eurofact senaste statistik.  Dessa pensionärerna får också betala sin del av adminsitratörernas löner.

När man jämför lönerna i kommunal verksamhet med motsvarande i näringslivet är det viktigt att komma ihåg att i näringslivet har direktörerna oftast ett resultatansvar som omfattar att balansera intäkter och kostnader. Klarar man inte det så får man oftast sparken.  I kommunal tjänst så är intäkterna givna eftersom de nästan uteslutande består av våra skattepenagr. Cheferna i kommunal tjänst behöver således bara balansera kostnaderna mot given intäkt. Ofta slutar den ändå med underskott? Men ganska få får sparken utom när man byter politisk majoritet! Då får man ofta en årslön med sig!

Medelinkomsten 2016 i Norrtälje var 21 900 kronor. På detta skall man sedan betala 33 kr i skatt per intjänad hundralapp. Vi har Stockholms läns dyrast bostäder relaterat till våra inkomster. En tvårums lägenhet kostar snart runt 8000 kr i månaden i hyra. De nya fyrorna som byggts ligger på en månadshyra runt 11 000 kr i månaden.

En rimligt kommunalskatt i Norrtälje kommun vore kanske 28 – 29 kr. Men då måste vår kommunledning agera för att sänka skatten även om det innebär sänkta löner för både politiker och chefstjänstemän. Man måste också sluta med att nyanställa administratörer.
Man måste också börja hålla budget i sina projekt. De sista åren har projekten kostat 450 miljoner mer än beräknat. I skattekronor motsvarar det ca 4,50 kr per hundlapp.

Som exempel kan nämnas att skolan skall spara 90 miljoner. Av detta förväntas skolförvaltningen bidra med 400 000 kr! Man skall spara 100 miljoner på de äldre. Hur mycket av detta kommer att sparas på administration och kontroll? Man har lagt ned åtta skolor. Resultatet har vi redan sett början på.

De flesta av oss medborgare är beredda att betala skatt för att säkerställa att skolan ger våra barn en framtid, för att de gamla får en värdig ålderdom och för att de som är sjuka får vård. Men är vi beredda att betala de löner som den ofantliga organisation man byggt upp och som våra anställda politiker tar av skattepengarna?

Men det är du som medborgare som måste säga ifrån om det skall bli någon förändring. De som samlats kring syltburken lär inte göra det.