Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit
- Annonser -

LEDARE

Vid tisdagens Kulturupprop 3 hade två paneler bjudits in för att diskutera Kulturens betydelse för kommunens utveckling. I den ena panelen satt vårt ett av våra
kommunalråd från den styrande minoriteten, Ulrikas Falk (S), Bino Drummond,
moderat oppositionsråd, Hans Andersson, Liberal och Per Ahlin, kulturchef.
I den andra panelen satt Bengt Hilding, rektor för kulturskolan i Rimbo, Peter
Ustrup, chef för ABF i Norrtälje, Birgitta Porath och Leif Sparrman, företagare.

Ett hundratal besökare hade trots snöstormen slutit upp för att lyssna och delta
i debatten som också direktsändes i Radio Roslagen. En TV video av hela debatten
finns under Radio Roslagen på You tube och också på radioroslagen.se för dig som
inte hade möjlighet att delta.

En av huvudfrågorna som ställdes av publiken blev naturligtvis varför Norrtälje
Ateljeförening (NoA) blivit uppsagda och skulle tvingas lämna sin lokal på Campus
Roslagen. Frågan väckte stor förvirring hos de deltagande politikerna. Bo Blideman
(MP) vice ordförande i styrelsen för Campus Roslagen AB som kommunen äger
menade att han inte hade någon insikt i varför dialogen men NoA hade avbruitits
och menade att förhandlingarna sköttes av bolagets VD. Ulrika Falk klargjorde att
Norrtälje kommun inte hade fattat något beslut om att ta ut marknadsmässiga hyror
för lokalerna på Campus Roslagen och tydliggjorde att kommunen ej hade för avsikt
att lägga sig i förhandlingarna utan att detta var en sak för bolaget Campus Roslagen
AB att hantera.

Om kommunen avser att driva kommunala bolag känns det angeläget att man tar del
av de speciella regler som gäller för bolagsordningen enligt kommunallagen enligt nedan:

”Kommunala aktiebolag

Är aktiebolaget kommunägt? Då gäller speciella regler för bolagsordningen enligt kommunallagen.

När en eller flera kommuner, direkt eller indirekt, äger ett aktiebolag ska man följa både aktiebolagslagen och kommunallagen. Det är ägarna som ser till att reglerna följs.

Detta ska stå i bolagsordningen

  • Det fastställda kommunala ändamålet och befogenheterna som är ram för verksamheten.
  • Om syftet med verksamheten är annat än att ge vinst till ägarna, så måste det finnas en bestämmelse om hur bolagets vinst och tillgångar ska användas vid en likvidation.
  • Att kommunfullmäktige har möjlighet att ta ställning innan principiella eller viktiga beslut fattas.
  • Att alla styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska utses av kommunfullmäktige om det är ett privat bolag. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal.
  • Att lekmannarevisorer ska utses av kommunfullmäktige. Antingen ska ett bestämt antal väljas eller så kan det finnas ett lägsta och högsta antal”. Uppdaterad:

Ett strategiskt och principiellt viktigt beslut som att ändra Campus Roslagens AB:s strategi
för prissättning borde naturligtvis ha behandlats mi kommunfullmäktige. Att som Ulrika Falk uttalade vid Kulturuppropet ”kommunen inte detaljstyr den kommunala bolagen” är
antigen ett klargörande av att man inte anser att Campus Roslagen AB:s nya prisstrategi
är ett principiellt viktigt beslut trots de konsekvenser detta fått? Eller också har man inte
följt kommunallagen vad gäller bolagets bolagsordning.

Det är heller inte så att kommunala bolag måste göra vinst vilket framgår av ovanstående
citat. Att ett kommunalt bolag (liksom ett privat) skall göra vinst är ett ägardirektiv det vill säga ett politiskt beslut. När Campus Roslagen övertogs av Norrtälje kommun hette det
LV3 och var en militär anläggning. Det kommunala bolaget NIAB fick ägardirektivet att skapa ett ”campus” område fokuserat på utbildning, nyföretagande, föreningar och det
tydliggjordes att NIAB inte skulle konkurrera på den lokala fastighetsmarknaden.

Sedan dess har flera av de utbildningar den dåvarande ledningen skapade som tex detaljhandelshögskolan och sjuksköterskeutbildningen försvunnit och ersatts av lokala
Norrtäljeföretag. Karaktären av ”campusområde” har representerats av studentbostäder
kulturföreningar och olika projekt som t ex forskning kring vatten. Men området har
gradvis förvandlats mer och mer till en företagsby.

Det är tråkigt att Norrtälje kommun försöker leka företagare med kommunens invånare
som kunder. Om de kommunala bolagen skall göra vinst så skall den i de flesta fall skapas
och betalas av de invånare och företag som äger kommunen! Detta innebär att de invånare och företag som betalar vinsterna i de kommunala bolagen betalar ”dubbel skatt”.

Roslagsbostäder AB är vårt kommunala bostadsbolag och borde alltså klassas som ”allmännytta” d v s arbeta för att de invånare som väljer att bo i företagets bostäder erbjuds förmånliga villkor så att alla ges möjlighet till en bostad. Men för det första så
debiterar kommunen Roslagsbostäder AB en ”extra låneränta” som är dubbelt så hög
som i andra kommuner. Dessutom har kommunen krav på att bolaget skall göra vinst som
ägarna d v s kommunen kan plocka ut. Lägenhetsinnehavarna betalar således inte bara
den kommunala skatten (som är en av Stockholmsregionens högsta) utan betalar dessutom på hyresavin.

Det är nog dags för Norrtälje kommun att utveckla en ny, mer affärsmässig strategi när
det gäller kommunala bolag.

• Låt Roslagsbostäder göra rätt för begreppet ”allmännytta” och bygga hyresrätter lämpade
för Norrtälje kommuns invånare. Ge bolaget rätt ekonomiska förutsättningar och ge ett
aktivt stöd till bolaget i stället för att ”åderlåta” dess hyresgäster. Låt också bolaget få
ta över Campus Roslagens lokaler och lägg ned den kommunala fastighetsförvaltningen
så sparas miljonbelopp varje år.

• Avveckla Norrtälje Energi AB. Bolaget producerar ingen egen el och erbjuder inte heller
några speciella priser för kommunens invånare. Däremot får skattebetalarna betala för
eventuella förluster. Däremot kanske bolaget borde finnas kvar men bara för att tillse
att alla invånare får till tillgång till Internet.

• Avveckla Campus Roslagen AB och låt Roslagsbostäder AB ta över gamla LV3 med syftet
att återgå till den gamla inriktningen. Studentbostäderna passar bra in i Roslagsbostäders
portfölj och kanske kan utvecklingen av ett ”campus” skapa en vitalisering av bolaget.

• Välj in externa styrelsemedlemmar med erfarenhet av att driva bolag även om detta
reducerar antalet styrelseuppdrag för kommunens politiker. Skall man driva bolag måste
detta ske affärsmässigt och besluten måste stå i överenstämmelse med den strategi man
valt i kommunen.

Kommunal verksamhet skall finansieras via skattsedeln och kommunala bolag skall man bara driva om man har ett annat mål än att göra vinst.

Som t ex att skapa en kreativt hus där NoA och andra starka kulturutövare kan se till att kommunens utvecklingskoncept får ett kreativt, vitaliserande och utvecklande innehåll som lockar nya invånare att bosätta sig här.

- Annonser -