Ulrika Falk är socialdemokraternas favorit
- Annonser -

LEDARE

Ulrika Falk har nu styrt vår kommun i tre och ett halvt år och sanningens minut det vi säga valet i setember i år närmar sig allt mer. Vi var nog många som trodde på en ny ordning vad gäller sättet att leda kommunen vad gäller dialog med medborgarna och en bättre arbetsmiljö för de som arbetar i kommunen.

Men det har i stället gått åt andra hållet det vill säga alldeles på tok. Dialogen som under den borgerliga majoriteten var ganska snålt hållen har ersatts av ”den totala tystnaden” vilket knappast var vad medborgarna hoppades på. Stämningen i den kommunala organisationen är mycket ansträngd. Många chefer har slutat eller fått sluta, många anställda har hög sjukfrånvaro, förhandlingar hålls om brister i arbetsmiljön och antalet tipsare som vill berätta om missförhållanden har ökat kraftigt.

Hanteringen av medborgarnas skattepengar verkar kännetecknas av generositet och brist på kommersiellt tänkande. Plötsligt skall det kommunala bolaget Campus Roslagen bygga bostäder trots att man redan har ett bostadsbolag i Roslagsbostäder? Varför behöver kommunen tre fastighetsstaber när det skulle räcka med bara en? Hur ser kommunens upplåning ut och vilka säkerheter finns i alla de mycket stora investeringar som görs? Hur många konsulter behöver kommunen anlita när man redan har så många egna direktörer med höga löner och sex kommunalråd?

Nu kanske ni tycker att jag som ledarskribent i en politiskt oberoende tidning tar politisk ställning men så är det inte alls. Vilken ideologi de politiker som styr kommunen har kritiserar jag inte. Min kritik avser oprofessionellt ledarskap efersom det är min uppfattning att detta drabbar tredje man det vill säga alla medborgare i kommunen.

Om ledarskapet kommer att bli bättre efter valet har jag ingen aning om och vill därför inte heller spekulera kring detta. Politiker som väljs att leda arbetet vid en så stor enhet som en kommun borde få ledarskaputbildning och kommersiell träning som en arbetsförmån. För detta är viktigare för demokratin än all världens ideologier. Norrtälje kommun behöver bra ledare. Både politiker och tjänstemän…

 

- Annonser -