- Annonser -

LEDARE

Ibland förvånas jag över den uthållighet som våra kulturutövare och kulturälskare visar mot de politiker man kanske varit med och röstat fram. I en kommun som har Norrtäljes
geografiska läge (inte minst i ytterområdena) är kulturen ett viktigt inslag för alla  invånares livskvalitet.

Norrtälje kommun har den 15 september 2015 formulerat en Kulturversion som visar på en imponerande insikt vad gäller kulturens värde för kommunens utveckling. Man skriver bland annat att kultur skapar hälsa genom upplevelser, insikter och delaktighet. Man skriver också att kultur har attraktionskraft och lockar turister och besökare och bidrar till att människor väljer bostadsort. Man fortsätter med att beskriva hur kulturen gynnar kreativitet och skapar jobb. Man anser att en korsbefruktning av ekonomi och kultur är en intressant utgångspunkt för att skapa innovationer.

Jag kan inte låta bli att uttrycka min uppskattning över denna tydlighet från våra politiker som annars ofta lätt blir mångordiga och svårtydbara. Norrtälje kommuns Kulturvision är enligt mitt tycke ett mästerverk som förtjänar att uppmärksammas och eftersträvas.

Särskilt gäller det i dagarna när kulturen i Norrtälje kommun drabbas av marknadsekonomins dråpslag i form av orimliga hyror i ett av kommunens fastighetsbolag,
Campus Roslagen, som menar att alla måste betala marknadsmässiga hyror.

Detta är samma fullkomligt orimliga uppvärdering som Norrtälje kommun gjorde3 när man satta hyresnivåer på landsbygdsskolornas lokaler (som man i flera fall fått av bygden) som låg i paritet med hyrorna i Stockholm! LV3 har kommunen förvärvat till en bråkdel av ett
marknadsvärde och man var från börja tydlig med att området ej skulle få användas för att konkurrera med de privat fastighetsägarna. Utbildningar, föreningar och nyföretagande skulle ge området Campus karaktär.

Så blev det också från början men allt eftersom åren gått har allt fler lokala företag kommit att etablera sig på Campus Roslagen i direkt konkurrens med t ex fastighetsägarna på Görla industriområde. Högre hyror, mer administration, politiker i styrelsen med höga arvoden skapar ett behov av högre hyresnivåer. Plötsligt blev det viktigt att frigöra ytor.

Men hur går det då med kommunens Kulturvision? Plötsligt är det bara ord som saknar mening i praktiken. Skall kommunen subventionera NoA, Kultursparken eller Allmogebåtar
Man frågar sig också varför en kommunal verksamhet skall överta NoA:s lokaler och alltså skattebetalarna betala den marknadsmässiga hyran?

Nej naturligtvis inte. Att tillse att Campus Roslagen hålls öppet för kultur och andra föreningar är en investering som ger avkastning i form av hälsa, nya jobb, ökad attraktion, utveckling för invånarna det vill säga ett måste för en kommun som vill utvecklas. Det bästa sättet att använda LV3 området och på sikt en god investering för oss skattebetalare.
Kultur i skolan åt barnen, kultur på våra äldreboenden, kultur i sjukvården och aktiv kultur för alla invånare ger kommunen god avkastning på investeringen. Särskilt god blir avkastningen när kultur skapas av ideella utövare!

Att göra Campus Roslagen AB till en företagsby som med marknadsmässiga hyror konkurrerar om de få företag som finns i vår kommun är en dålig investering för både skattebetalare och privata fastighetsägare. Låt i stället Roslagsbostäder ta över administrationen av området och lägg ned bolaget Campus Roslagen AB.  Såväl lokaler som studentbostäder passar bra i Roslagsbostäders utbud.

Leif Sparrman

- Annonser -