Ledare: Gäller verkligen kommunens slogan ”invånaren först” dig?

Norrtelje Nyheters uppdrag är att bevaka medborgarnas intressen som oberoende media. Det är det idag och kommer vara det framöver. Vi tjänar alla och ingen, vi är oberoende!

0
408
Business people sending documents under the table

Det skulle vara lätt att tro att vi på Norrtelje Nyheter har något emot den lokala tidningen Norrtelje Tidning eftersom vi idag gick ut med en artikel om hur kommunen tveksamt annonserar i vad som många uppfattar är en konkurrent till oss. Men saken handlar inte om detta och med handen på hjärtat så är det viktigare än någonsin att inte minst Norrtälje har flera lokala medier att erbjuda där läsaren själv får bilda sig en uppfattning.

Detta är en demokratifråga, hur skattemedel används och att säkerställa likabehandling och objektivitet

I slutändan är det en demokratifråga där du som medborgare har rätt att få veta om information är styrd eller inte och om dina skattemedel används på ett både korrekt och effektivt sätt.

Det finns en grundläggande hörnsten i all kommunal verksamhet och det är ”otillåtet gynnande av enskild”. Den principen styr nämligen att den kommunala verksamheten i alla sina beslut ska kunna säkerställa medborgarnas intressen på samma sätt som demokratiska värden som likabehandling och objektivitet.

I många ickedemokratiska länder kontrolleras media allt som oftast av den regim som styr med resultat att de nyheter och åsikter som förmedlas går i regimens väg. Nu är detta den extrema tolkningen av hur media kan vara en del av en manipulation av medborgarna och att vi i Sverige och i Norrtälje fortfarande har fria medier att tillgå.

Dessutom får inte nyheter bli en klassfråga. Ska tillgången till samhällsinformation från kommunen styras av om du har råd med en tidningsprenumeration eller inte?

Men dagspressen och främst lokalpressen har idag stora problem med sin lönsamhet. Medborgarnas möjligheter att konsumera gratis nyheter genom annat än prenumerationer gör att den gamla modellen där nyheter bara publicerades av statlig television eller av tidningar med olika politiska färger har utmanats till fullo av nya aktörer på marknaden. En av dessa utmanarna är Norrtelje Nyheter.

Kan man verkligen vara oberoende?

Norrtelje Nyheter är en oberoende lokaltidning som gratis erbjuder läsarna att ta del av de nyheter vi publicerar och allmän information. Det är annonsörer som gör det möjligt att kunna förmedla lokala nyheter gratis, vilket ger intäkter för de som väljer att annonsera. Är vi då helt oberoende är frågan som främst våra kritiker ställer. Kan man verkligen vara oberoende?

Svaret på detta är naturligtvis både ja och nej. Norrtelje Nyheter är oberoende eftersom vi inte har en politisk färg som avspeglar sig på de ledare som publiceras. Vi följer inte ett politiskt tankemönster där våra artiklar färgas av förutfattade åsikter och huruvida någon annan media gör detta är till läsaren att avgöra.

Däremot är Norrtelje Nyheter inte oberoende när det gäller vår avsikt att göra anspråk på att företräda kommuninvånarens intressen.

Vi tror på hela kommunen och dess behov av kommunal närvaro, att enskilda medborgare på olika sätt inte får hamna mellan stolarna och ett sunt samhälle där medborgarna har förtroende för grundvärderingarna i det demokratiska samhället. Detta bygger på transparens och att beslut går i de allmännas intresse.

Otillbörligt gynnande av ett företag bryter mot lagen och sätter den fria marknaden ur spel

När tjänster och produkter inte upphandlas på ett korrekt sätt uppstår det en osund balans i en annan viktig och ”demokratisk” funktion – den fria företagsamheten. Om en kommun otillbörligt gynnar ett företag och bryter mot lagen, så förändras möjligheterna till en sund konkurrens mellan företagen och sätter den fria marknaden ur spel. Då brukar kostnaderna skena och när det gäller media så riskerar det att uppstå en olustig beroendesituation där det offentliga vill få information publicerad som gynnar bilden av den egna verksamheten och där lokal media blir beroende av intäkten det genererar.

Därför är det viktigt att när en kommun ska upphandla en tjänst eller produkt att man så långt det är möjligt gör en upphandling med medborgarnas bästa i fokus. Annars blir resultatet att man betalar långt mer än nödvändigt för tjänster och produkter.

I vår egen kommun är det tydligaste exemplet hur kommunen väljer att nå ut med större delen av sin information. Pressmeddelanden som är neutrala kommer väldigt sällan. Däremot gynnas ett lokalt media nästan dagligen då man publicerar nyheter som ingen kan finna ens genom att gräva i de kommunala arkiven, dvs de delar som är offentliga. Att ett antal tjänstemän på kommunen tidigare har arbetat på Norrtelje Tidning men som på grund av neddragningar har fått lämna gör saken knappast mindre komplicerad.

Norrtelje Nyheter tar ställning för en mer transparent kommun där medborgarens intressen ska stå i första rum

Norrtelje Nyheter tar ställning för en mer transparent kommun där medborgarens intressen ska stå i första rum är inte konstigt. Att vi vill konkurrera på lika villkor som övriga medier i kommunen (det finns faktiskt flera) är heller inte konstigt.

Att vi inte skulle möta motstånd i att tydliggöra detta vore naivt. Norrtelje Nyheters uppdrag är att bevaka medborgarnas intressen som oberoende media. Det är det idag och kommer vara det framöver. Vi tjänar alla och ingen, vi är oberoende!

Daniel Toresson, Programledare för det populära programmet God Morgon Roslagen som sänds måndagar kl 08.00 – 09.00 i Radio Roslagen 107,8 & 104,1 eller via webbradion som du kan lyssna på webben genom att klicka på länken , skribent på Norrtelje Nyheter och bofast Björkö-Arholma