Ledare: Norrtelje Nyheter förstår.

Det är dags att redovisa sanningen om Norrtälje kommuns köp av annonser i Norrtelje Tidning

0
521

Norrtelje Nyheter har tidigare kritiserats för att vi granskat kommunens annonsaffärer med Norrtelje Tidning. När Norrtelje Tidning i sitt reportage medger att kommunen brutit mot lagen har man uppenbart åter missat att granska källfakta.

– Norrtälje kommuns avtal som tecknades med Norrtelje Tidning för åren
2014 till 2015 är inte korrekt upphandlat. Dels överstiger det totala beloppet
gränsvärdet med flera miljoner och dels har avtalet förlängts 2015 med
ytterligare två år (2017) utan upphandling vilket inte är tillåtet enligt LOU.

– Vad gäller ramavtalet med SKL Kommentus som man hänvisar till i NT:s artikel och som kommunen säger sig ha följt sedan november 2017 så omfattar inte detta avtal direktinköp av Norrtälje kommun från Norrtelje Tidning. SKL Kommentus avtal avslutades dessutom i maj 2018.

Norrtälje kommun har alltså under perioden 2014 – 2018 köpt annonser från
Norrtelje Tidning och därmed skapat en monopolsituation vad gäller media i kommunen.

Att detta måste leda till rättsliga åtgärder är ju självklart eftersom andra mediaföretag i kommunen lidit ekonomisk skada av Norrtälje kommuns olagliga handläggning av sin annonsering. De officiella uppgifter som Norrtelje Nyheter hämtat in beträffande Norrtälje kommuns annonsinköp visar att man köpt för ett belopp om 7,5 miljoner vilket inte alls överensstämmer med de belopp kommunen uppgett och de offentliga handlingar som begärts ut.

Det är dags att utkräva ansvar

Att denna typ av oegentligheter förekommer mellan kommunen och lokal press är mycket allvarligt. Att det ibland blir lite fel när kommunen ska åta sig något är en sak. Detta indikerar på ett utstuderat och systematiskt tillvägagångssätt, vilket gör händelsen mycket mer allvarlig. Är detta toppen av isberget och hur mycket andra styggelser förekommer? Vem eller vilka har gynnats av det inträffade?

Lagar och regler utan konsekvenser leder ytterst till att demokratin, det fria ordet och rättssäkerheten sätts ur spel. Vem tar ansvar för det inträffade?

 

Johan Pensar, skärgårdsbo

Engagerad medborgare tillika delägare/tf VD i Radio Roslagen och Norrtelje Nyheter