Ledare: ”Valet är över men vägvalen återstår”, menar Daniel Toresson

Frågan kring det nya styrets förmåga att regera kommer att visa sig under de närmaste åren. Att uppgiften är komplex förstår vi alla

0
457
Valet är över men vägvalen återstår

På måndag är vi många som välkomnar det nya styret i Norrtälje som förhoppningsvis kommer att bli valda utan buller och bång. Men välkomnandet handlar inte om vilka partier som slutligen vågade anta utmaningen att styra kommunen i minoritet. Det handlar om att utan politiken så stannar stora delar av kommunens arbete av. Det nya styret ställs inför ett antal utmaningar och rådet är att göra precis tvärtom än det tidigare samverkansstyret.

”De senaste fyra åren kan sammanfattas med en misslyckad skolstrukturplan, nedläggning av landsbygdsskolor och otydligt politiskt styre”

Under en mandatperiod på fyra år hinner mycket att hända, i bästa fall. Den senaste mandatperioden sammanfattas tyvärr med en misslyckad ”skolstrukturplan” och nedläggning av landsbygdsskolor som tog halva mandattiden i anspråk. Och detta är kanske det tydligaste exemplet på hur politiken är när den fungerar som sämst.

Demokrati bygger naturligtvis på att dess medborgare har förtroende för de förtroendevalda. Att företräda i sin tur betyder naturligtvis inte att man utan att föra dialog med medborgarna kan göra stora förändringar som i vissa fall går rakt emot folkviljan. När detta ändå görs så skadas demokratins grundvalar.

Därför har ett nytt styre oavsett konstellation ett viktigt uppdrag i att återskapa ett förtroende över hur kommunen sköts. Kommunen står inför stora utmaningar och med dessa har vi inte råd med ett dåligt förtroende för de som fattar besluten.

”Medborgarna är kompetenta människor som kan förlåta misstag men som agerar med ilska när saker sker i det dolda”

En av pusselbitarna är transparens och när en kommun expanderar i den takt som Norrtälje gör så måste det vara tydligt hur och varför beslut fattas. Lika viktigt att det i slutändan finns personer som ansvarar över de beslut som har fattats och som därmed i slutändan kan avkrävas ansvar.

Därför är rådet till det nya styret att vara tydliga och transparenta. När något går fel, för det inträffar ibland av människor, tveka inte att berätta det. Medborgarna är kompetenta människor som med största sannolikhet kan förlåta misstag men som ibland agerar med ilska när saker sker i det dolda.

En fråga som blir allt viktigare är hur våra skattemedel används. Projekt som har blivit hundratals miljoner kronor dyrare än beräknat. En undermålig redovisning gällande kommunens största projekt ”Hamnen” där kostnaderna ser ut att ha överskridits hittills med över en miljard kronor skapar tvivel och utanförskap. Utanförskap i den mening att känner man sig inte som en del i detta, så väljer ofta medborgaren att inte deltaga.

”Landsbygden är eftersatt och politiken har gått på myten av att Staden genererar olika former av överskott som ska komma Landsbygden till gagn”

Den sista och kanske viktigaste rådet gäller modeordet sammanhållen. Vi har inte idag en kommun som är sammanhållen där medborgarna känner att alla får ta del av kommunens ambitioner och utveckling. Vi har en landsbygd som under lång tid har varit åsidosatt av en politik som av okunskap gått på myten att staden genererar olika former av överskott som sedan ska spilla över på resten av kommunen.

”Våga att se möjligheten i att utveckla den enorma potential som hela Norrtälje kommun inklusive Landsbygden har”

Detta spill finns det inga belägg för, utan har varit ett mantra som med tiden har blivit ”sanning”. Våga därför att se möjligheten i att utveckla den enorma potential som hela Norrtälje kommun har. Även om det är ovant så har dessa ”betydelselösa” områden många gånger en potential långt över Staden.

En förtroendevald sa lite skämtsamt i våras att detta val skulle bli valet där alla tävlade om att hamna i opposition. Med facit i hand så fick hen rätt. Oavsett så måste ett nytt styre komma på plats och även om det parlamentariska läget är ”annorlunda” än tidigare så måste politiken i detta föregå med gott exempel. Har vi inte ett förtroende för de som fattar besluten kommer inte besluten att bli bra.

Bollen ligger hos politiken och frågan kring det nya styrets förmåga att regera kommer att visa sig under de närmaste åren. Att uppgiften är komplex förstår vi alla.

Daniel Toresson, Programledare för det populära programmet God Morgon Roslagen som sänds måndagar kl 08.00 – 09.00 i Radio Roslagen 107,8 & 104,1 eller via webbradion som du kan lyssna på webben genom att klicka på länken , skribent på Norrtelje Nyheter och bofast Björkö-Arholma