- Annonser -

LEDARE

Liberalernas Robert Beronius visade på Facebook upp de politiska partiernas i Norrtälje kommuns fullmäktigelistor. Beronius dristade sig också till att fälla en del ironiska
kommentarer kring listorna vilket han inte skulle ha gjort. Såväl Olle Jansson (Socialdemokrat) som Anders Fransson (ROOP) tillrättavisade Beronius för att han
gjort sig lustig över så allvarliga saker. Det var inget skämt från deras sida. Man
utmanar inte ostraffat etablissemangets politiker.

Det Robert Beronius skojade med var bland annat att vissa partier inte uppger vad  kandidaterna på listorna hade för yrke, att ålder inte fanns med på vissa listor och
fördelningen mellan kvinnor/män.

Men det allra roligaste var faktiskt att på några av listorna står inte kandidatens
namn utan bara ”har inte lämnat försäkran”. Detta beror på att alla som kandiderar
måste lämna en försäkran som bekräftar att de är villiga att kandidera till fullmäktige.

Om man trots att man valts ut att kandidera för ett parti inte orkat lämna in sin egen
försäkran är det väl också tveksamt om man passar att representera medborgarna i
kommunfullmäktige. Men kanske finns det en förklaring till varför det står så på listan?

Men av detta lär vi oss att man inte får skämta med politiken. Det politikiska etablissemanget består ju mestadels av äldre allvarliga män som tar sin uppgift på ett
mycket stort allvar. Seriöst skulle kanske några säga. Dödstrist skulle de yngre säga.
Det kanske är därför så få av de som uppskattar lite humor vill vara med i politiken?

Man vet inte om man skall skratta eller gråta ibland…

- Annonser -