Nu måste vi medborgare försvara våra demokratiska rättigheter…

0
196

Den 12 november skall Norrtäljes röstberättigade medborgare få säga sitt i frågan om vi skall ha små skolor och en levande landsbygd i kommunen. Det är mycket bra och helt i linje med den lagstiftning som legat till grund för våra politiker när dom stiftat de lagar som reglerar folkomröstningar.

Men det är naturligtvis inte bra att den sittande minoritet som nu styr i Norrtälje bestående av Socialdemokrater, Centerpartister och Miljöpartister inte bara röstade mot att det skulle bli folkomröstning i kommunfullmäktige utan också sedan beslutet togs gjort sitt absoluta yttersta för att sabotera omröstningen.  Att man dessutom före omröstningen gått ut och deklarerat att man ej avser att följa resultatet är väl knappast i linje med var de politiker som stiftat lagar om folkomröstning tänkt sig? Att man sedan också snabbt lagt ned de skolor man skall rösta om tyder ju inte heller på någon ambition att följa folkets vilja.
Tvärtom har man med dessa åtgärder klargjort att man trots det starka motståndet avser köra över sina egna väljare.

Liberalerna har däremot tydligt angett att man avser följa beslutet i folkomröstningen.
var andra partier utanför minoritsttyret står är mer oklart.

Cirka 4700 namn krävdes för att det enligt lagen skulle bli en folkomröstning och över 7000 skrev på listorna som ett antal privatpersoner gjorde ett fantastiskt jobb med på gator och torg. Man borde ha kunnat förvänta sig en viss respekt för detta resultat och att våra styrande politiker följt reglerna för folkomröstning men så blev det alltså inte.

Den enda slutsats man kan dra av detta är att de politiker vi valt saknar respekt både för folkviljan och för de lagar som reglerar vår svenska demokrati. 

Vi måste då fråga oss om detta är ok eller om vi skall välja nya politiker som inte kör över de egna medborgarna i tron att de alltid vet bäst och att alla vi andra är dumma och ointelligenta. För mig gäller inte folkomröstningen skolan eller landsbygden. För mig gäller den om vi skall försvara våra demoktratiska rättigheter!

Röstar vi ”ja”  i folkomröstningen betyder det att vi inte accepterar att bli överkörda, Röstar vi ”nej” så betyder det att vi överlämnar makten till våra politiker utan att dessa i fortsättningen behöver bry sig om vad vi tycker.