- Annonser -

Så sjöng Margareta Kjellberg i Karuselllvisan och frågan är om inte Norrtälje kommun skulle köpa in denna att använda som signaturmedlodi för sin hemsida. För i Norrtälje kommun snurrar nu chefkarusellen allt fortare och fortare. Att den nya regimen efter
valet 2014 skulle vilja sätta sin prägel på tjänsemannakåren är kanske inte så konstigt.
Om man vill förändra är det absolut nödvändigt att man har organisationen med sig och det
kommer alltid att finnas de som inte vill medverka i en förändringsprocess och då måste
lämna eller ges nya arbetsuppgifter.

Men att man nu 2017 och 2018 fortsätter att snurra karusellen i en allt högre takt visar en
brist på ledningskompetens som skrämmer  mig. Inte mindre är 34 chefer har ”ramlat av” karusellen sedan 1 januari 2018 (antingen förlorat sin roll som chef eller slutat). Detta har kostat skattebetalarna 13 miljoner kronor d v s nä’stan häften av vad våra stackars skolbarn, lärare och rektorer skall spara i år! Men det har också skapat en rädd, otrygg organisation som tysta försöker ha kvar sin jobb.

Jag har alltså kommit fram till att det måste var karusellen det är fel på inte alla de som
”ramlat av”.  Kanske är det något fel på ledningen till karusellen? Kanske vore det bättre
om man tog in någon som förstår sig på ledning som fick gå igenom eländet.

För man kan ju inte ha en karuselll som nästan alla faller av. Inte heller kan man ha en
kommun där man byter chefer som skjortor. Otryggheten som skapas i sådana rädda
organisationer går inte att leva medoch detta har redan pågått alldeles för länge.

Cirkus Norrtälje kommun behöver en ny cirkusdirektör som återskapar lugnet.
Det räcker inte längre att beordra ”största möjliga tystnad”.

- Annonser -