- Annonser -

Norrtälje kommuns ledning har utfördat stränga order om tystnad och minoritetens politiker backar upp dessa så ingen borde torde säga något. Men ändå läcker det utom de problem som för närvarande finns i kommunens organisation. I media tillämpar vi så kallat meddelandeskydd det vill säga att man förbli anonym när man berättar om upplevelser för
oss. Just nu är det ganska många som utnyttjar den möjligheten och det är bra. Vi granskar naturligtvis alla uppgifter vi får innan vi publicerar dem. Sanningen är ju det vi söker och den kan naturligtvis uppfattas olika av olika personer.

Men att det under de sista åren varit turbulent i Norrtälje kommuns organisation är inte alls bra om man skall kunna uppfylla den av kommunfullmäktige antgana värdegrunden ”medborgaren först”. Om den kommunala organisationen inte mår bra så påverkar detta naturligtvis kvalitén på den kommunala servicen. Är den som skall ge servicen inte trygg och positiv är det svårt att bemöta medborgaren på rätt sätt.

Det är egentligen ganska lätt att döma ut den nuvarande kommunala ledningen eftersom de gjort en nmängd misstag som är klassiska för professionella ledare. Längden på förändringsprocessen, de många cheferna som bytts ut, den dåliga stämningen i den toppstyrda organisationen och avgångsvedelagen som uppgår till miljoner. Vad som också förvånar är att man trots att man utnämnt förvaltningscheferna till direktörer och betalar dem över miljonen i lön så måste man ofta anlita konsulter för förändringsarbetet? Detta
innebär naturligtvis ofta högre kostnader än om cheferna löste problemen tillsammans med sina medarbetare.

Det är min förhoppning att vi efter nästa val får en mer kommersiell ledning i kommunen och då menar jag inte bara politikerna. I en kommun är det viktigt att man har professionella ledare när man skall hantera en stor organisation och många stora projekt. Det är min bestämda uppfattning att kommunalskatten i Norrtälje borde ligga i paritet med Täby och Österåker det vill säga runt 30 kr (inkl landsting) per hundralapp. För en normalfamilj i Norrtälje skulle detta innebära ökat köputrymme på ca 1500 kr i månaden.

Det är också viktigt att oavsett vilka politiska partier som bildar nästa majoritet efter 2018 års val så överger man den ”tysta strategin” och inleder i stället den dialog med medborgarna som är alla politikers främstra uppgift.

Norrtelje Nyheter kommer att fortsätta att granska den kommunala organisationen och vill passa på att tacka för all tips som kommit in till redaktionen. Vi bearbetar för närvarande dessa och kommer inom de närmaste dagarna att redovisa fakta.

- Annonser -