- Annonser -

LEDARE
I en artikel i Norrtelje Tidning (källa NT 7 april) intervjuas ordföranden i Barn och skolnämnden Olle Jansson (Socialdemokrat) kring att staten tillskjuter 4,3 miljoner
till Norrtäljes skolor och förskolor. Olle Jansson påstår i intervjun att en av den
”styrande minoritetens prioriteringar under mandatperioden har varit att anställa
fler lärare och stärka läraryrket”. Detta säger alltså Barn och skolnämndens
ordförande efter en mandatperiod där han medverkat till att lägga ner ett tiotal
skolor, ökat klasstorleken, pressat lärarna så att var sjätte nu är sjukskriven,
sänkt kompetensen i förskolorna genom att anställa fler barnskötare i stället
för förskolelärare på förskolorna, ha mottagit ett brev underskrivet av kommunal
där barnsköterskorna uttrycker sitt missnöje med arbetsvillkor och lönesättning,
ha behållit den kritiserade toppstyrda skolorganisationen istället för att ge rektorer
och lärare ansvar för att utveckla skolverksamheten.

Olle Jansson lever i en annan verklighet än vi andra. Han läser säkerligen inte de
debattartiklar som publicerats  av missnöjda lärare, han påverkas inte av de grupper
av föräldrar som protesterar, han bortser från resultatet av folkomröstningen och han
deltar bara i debatter där han själv får sätta villkoren. En politiker av ”ångvälts” modell
är naturligtvis det sista skolan nu behöver. Nu behövs en ledning som förstår viken av dialog och som har lärt sig att förankra sina beslut.

Tyvärr uttalar sig vice ordföranden Staffan Tjörnhammar (Moderat) i samma artikel
och säger att ”han är orolig för skolans ekonomi eftersom man har ett underskott på 14 miljoner”. Det är alltså ekonomin som oroar den Moderat som eventuellt efter valet skall ersätta Olle Jansson. Inte de risker man utsätter barnen för genom att inte ge dem rätt utbildning för att skapa sig en framtid?

Det kan i sammanhanget nämnas att de fjorton miljoner som skolan går back motsvarar
det belopp som den styrande minoritet som Olle Jansson tillhör betalat ut i avgångsvederlag till de 34 chefer som slutat sedan 1 januari 2017 och bara hälften av vad
den nya bron i hamnen skulle kosta.

Att Norrtälje kommun behöver en ny ledning står för mig helt klart. Frågan är bara om det
finns någon som kan göra det bättre?

- Annonser -