- Annonser -

Norrtälje Tidning harf nylighen avslutat en artikelserie om de femti0 mäktigaste personerna i  Norrtälje kommun. Listan måste naturigtvis ses som en partsinlaga eftersom många av de som återfinns på listan också är kunder hos Norrtälje Tidning. Således köper kommunen annonser för 1.6 miljoner kronor varje år och många av de företagare som vördnadsfullt
placerats på listan är också annonsköpare. NT är ju också politiskt knuten tlll Centerpartiet
så listan bör nog tas med ”en nypa salt”. Att man placerat mig som nr 42 på listan och skrivit att jag ”driver Radio Roslagen och en ”websida” är naturligtvis ingen tillfällighet.
Att jag inte längre är VD för Radio Roslagens verksamhet och att Norrtälje Nyheter har utgivningstillstånd som webtidning nämner man inte alls.

Om man skall identifiera de verkliga makthavarna så bör man skilja mellan beslutande formell makt, granskande makt och informelll makt. Norrtälje kommun med traditioner
redan från smugglarkungarnas tid bygger nämligen mycket på vänskaps- och svågerpolitik.
Detta innebär att den formella maktens verkliga inflytande som ju i en demokrati betyder
”makten ät folket” är försvagad och urvattnad  I stället styrs kommunen av informella
beslutsgångar. Om ni ibland undrar varför så mycket av kommunens skattemedel satsas på Norrtälje stad och så lite på övriga delar av kommunen trots att mångha starka politiker bor utanför staden så är svaret enkelt. Maktens män och kvinnor har sina affärsintressen i
staden och växer staden så växer också deras inkomster. Politiken är naturligtvis beroende av den företagargrupp som äger en stor del av Norrtälje stad. I maktspelet deltar också starka män som inte längre är politiker men ändå har sett till att varken inkomster eller inflytande förändrats när de avslutat sin karriär.

Det är ingen tillfällighet att en grupp varje år genomför sin livligt debatterade resa
med NUAB som värd och där politiker och tjänstemän får följa med som t ex senast till Dublin. Det är heller ingen tillfällighet att Norrtelje Tidning är en av deltagarna.

Mycket av det som beslutas i Norrtälje kommun kan vid en första anbiick förefallla underligt men om man följer maktspelet i kommunen är besluten logiska. De som gynnas
är de som är med i maktgruppen och en titt på sajten allabolag.se bekräftar vilka som
egentligen styr i kommunen.

Vi som tillhör media har naturligtvis ingen formell makt och heller ingen informell. Vår uppgift är att granska makt och visst kan det ge en viss makt det också. Men media hör
naturligtvis inte hemma på en lista över personer som de sedan kan komma att granska.

Däremot vill jag gratulera Norrtelje Tidning till en artikelserie som med all säkerhet sält
en hel del tidningar. Intresset har varit stort även om reaktionerna hos dem jag mött varit väldigt blandade. Men medias roll är ju också att väcka uppmärksamhet och det har man
uppenbart lyckats med. Att man till slut utnämnde kommunalrådet Ulrika Falk till nummer
ett på listan förvånar mig inte alls.

Vill väljarna förändra maktbalansen i vår kommun måste nog de mindre partierna i vår
kommun få mer inflytande. Att oppositionen i vår kommun tystnat efter förra valet är
heller ingen tillfällighet. Inte heller att vi har sex kommunalråd och en massa kommunala ”direktörer” (fd förvaltningschefer)som inte ens svarar i telefon. Frågan är om det inte
var bättre på smuggelkungarnas tid:-)

Bild Wikipedia https://sv.wikipedia.org/wiki/Algoth_Niska

- Annonser -
DELA