Vinstebegränsning för osökt tankarna till statlig styrning av företagande…

0
197

LEDARE

I dagarna diskuterar man att införa vinstbegränsning för företag verksamma inom välfärdssektorn. Regeringen förväntas lägga ett förslag till detta och Vänsterpartiet trycker på för att det skall läggas fram. Det är dock bara vissa branscher som i ett första steg skall vinstbegränsas som t ex privata skolor och omsorg. Huruvida verksamheter som drivs inom samma område med offentlig huvudman får gå med vinst sägs ingenting om i förslaget. Men dessa kanske alltid förväntas gå med underskott?

Även om idéen med att begränsa vinsterna som föddes när några investementbolag flyttade vinster till skatteparadis kan låta attraktiv är detta en farlig väg som Socialdemokrater och Vänsterpartister driver Sverige in på. Att staten begränsar det fria företagandet känns förlegat och osunt. Att man i vissa branscher inte skall få göra vinster därför att man arbetar i välfärden skapar naturligtvis också stora svårigheter med gränsdragningen. Eller är detta bara ett första steg mot ett statligt styrt näringsliv?
Skall vi inte bergänsa vinsterna i bygg- och fastighetsbolagen? Hur skall vi göra med andra företagare som får betalt med skattekronor?

Om man skall få bedriva verksamhet eller inte måste naturligtvuis i första hand handla om vilken kvalitet man håller i verksamheten och inte avgöras av vem som är huvudman.

Om de som arbetar med att kontrollera kvaliten hos privata utförare hade en bättre kommersiell kompetens skulle vi inte behöva ha några vinstbegränsningar. Självklart skall de som upphandlar eller köper in skola och omsorg se till att utförarna levererar den kvalitet som man betalar för. Om man inte gör detta skall man naturligtvis inte få fortsätta att leverera.

Förslaget om vinstbegränsningar är egentligen bara ett sätt för kommuner och landsting att slippa stås till svars för dåliga upphandlingar. Förslaget väntas innebära att 8 av 10 privata utförare inom skola och omsorg försvinner. Det beror naturligtvis på att man begränsar företagens möjligheter att överleva långsiktigt.

För alla som sysslar med företagande vet att företag som inte gör vinst inte blir särskilt långlivade. Vinsterna behövs nämligen för utveckling och nyinvesteringar och för att att
företagare skall vara villliga att ta de risker som är förknippade med företagande.

Nu kommer Alliansen med största säkerhet att rösta emot förslaget och sannolikt kommer Sverigedemokraterna också att göra likadant. Men den här typen av förslag skapar en otrygghet som varken är bra för företagare, elever, personal eller äldre. Att man har en möjlighet att välja hur man vill ha det torde vara en rättighet som vi skall värna om.