Bredbandsutbyggnad igång på Väddö

0
258

IP-Only har nu påbörjat sin bredbandsutbyggnad i Älmsta. Bolaget har anlitat Nettel AB som underleverantör för grävning och anslutning. Arbetet beräknas vara slutfört i september 2017.

Tidigare har man också meddelat att man nu är i projekteringsfasen för norra Väddö. Detta innebär att man för fullt håller på att kartlägga och rita in dragningen av nätet. Detta sker samtidigt som man har påbörjat arbetet med att finna en underleverantör för grävningen av fibern.

Dessutom behöver man ansöka om ett stort antal markavtal och grävtillstånd från olika markägare. Så fort dessa pusselbitar är på plats kommer man att påbörja nedläggningen av fibern.