- Annonser -

2017 var ett bra år för kollektivtrafiken på vatten. Det totala antalet resenärer ökade med 6,3 procent under 2017 jämfört med föregående år. Ökningen hittas både i pendelbåtstrafiken och i skärgårdstrafiken. Samtidigt är båtresenärerna de nöjdaste kollektivtrafikanvändarna i Stockholmsregionen.

–  Det är otroligt roligt att våra satsningar på ökad pendelbåtstrafik i Stockholmsregionen gör att fler tar vattenvägen till jobbet istället för bilen. Det är ett kvitto på att vi i Centerpartiet och alliansen är på rätt spår, att vi satsar på rätt linjer men ännu är vi inte nöjda säger Gustav Hemming (C) skärgårdslandstingsråd och ansvarig för sjötrafiken i Stockholms läns landsting.

Skärgårdstrafiken såg också en ökning i antalet resenärer.

–          Skärgårdstrafiken är stommen i skärgårdens utveckling och därför har vi arbetat hårt för att få till en stabil och tillförlitlig trafik för att underlätta pendling till och från fastlandet. Samtidigt har den populära Nordsydliga linjen som hade ett rekordår 2017 bidragit till att antalet resenärer ökat säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd och ansvarig för sjötrafiken i Stockholms läns landsting.

Samtidigt var hela 97 % av båtresenärerna nöjda med trafiken 2017 vilket gör sjötrafiken till det klart populäraste kollektivtrafikslaget i Stockholmsregionen.

–          Självklart är det glädjande att båtresenärerna är nöjda med trafiken. Ska vi klara klimatutmaningarna måste vi erbjuda resenärerna attraktiva kollektivtrafiklösningar och där ser vi att båttrafiken har en självklar roll. Därför satsar Centerpartiet och alliansen på en fortsatt utbyggd kollektivtrafik till sjöss, säger Gustav Hemming (C), skärgårdslandstingsråd och ansvarig för sjötrafiken i Stockholms läns landsting.

Fakta:

Det totala antalet resenärer på vatten uppgick till 5 698 000 under år 2017 vilket är en ökning med 6,3 procent jämfört med helår 2016. Målet för 2017 var 5 663 000 passagerare.

Pendelbåtstrafiken uppgick år 2017 till 3 928 000 vilket är en ökning med 206 000 passagerare (5,5 procent) jämfört med föregående år. Målet för 2017 var 3 921 000 passagerare.

Antal resenärer i skärgårdstrafiken uppgick år 2017 till 1 770 000 vilket är en ökning med 134 000 passagerare (8,2 procent) jämfört med föregående år. Målet för 2017 var 1 742 200 passagerare.

Nöjdheten i skärgårdstrafiken uppgår till 97% 2017 (93% 2016) för skärgårdstrafiken. Även nöjdheten i pendelbåtstrafiken uppgår till 97% 2017 i jämförelse med 96% 2016.

Detta kan jämföras med nöjdhetssiffrorna i de andra kollektivtrafikslagen: 79% för busstrafik, 87% för lokalbanor, 73% för pendeltåg och 85% för tunnelbana.

Källa: Pressmeddelande från Centerpartiet

- Annonser -
DELA