Följ med på en resa till den nya verkligheten…

0
543

I går gjorde jag en resa. Inte så långt för jag befann mig fortfarande i Norrtälje kommun. Men det var en resa till verkligheten långt från urbaniseringsprocesser, förtätade städer, stressiga stadsbilder, tung trafik och all de krav som det moderna samhället ställer. Detta gav mig onekligen en del att fundera över.

Jag besökte en familj som valt att permanent flytta till Löparö, en ö som ligger straxt utanför Vettershaga. På ön bor för närvarande 14 personer permanent. I övrigt är ön
full med sommarstugor och många står tomma på vintern. Ön saknar landförbindelse så när isen bär så få man gå över den annars får man färdas med båt. Förr gick Vaxholmsbolagets båtar till Löparö men dessa har nu slutat med sina turer. Transporter på ön sker antingen med fyrhjulingar, cykel eller till fots.

När jag svängde av på skylten där det stod Urö hamnade jag på en smal, oplogad väg med
mötesplatser. Ett antal kilometer senare var jag framme vid hamnplatsen för den som vill besöka Löparö och här fanns parkeringsplatser för bilen.

Här möttes jag av Johan som utrustade mig med ispikar och gav mig goda råd inför färden över isen. Alldeles vid stranden hade någon gått igenom isen men det var så grunt där att
det inte var någon fara.

Väl över på andra stranden (35 m promenad mellan bryggorna) äntrade vi upp få den stora fyrhjulingen och åkte inåt ön. Storslagen natur och övergivna sommarstugor ,längs vägen var de första intrycken.

Sedan kom vi fram till det skärgårdshemman där familjen bestående av två vuxna och två
barn (flickor 1 och 2 år) bosatt sig permanent. Man var i full färd med att rusta upp gården och det fanns får, höns och vaktlar i ladugården och flera hundar som ivrigt uppvaktade.
Detta skärgårdshemman som omfattade flera fastigheter och en mängd mark (fler mindre öar) hade helt förfallit och sannolikt varit ödelagt om inte denna familj bestämt sig för att
flytta in.

Att leva i denna miljö skapar helt andra livsförutsättningar än vad vi är vana med. Närheten till naturen, jakt, fiske, bad och stora ytor för barnen att leka på och det ges
dessutom tillfälle att dagligen umgås med alla husdjur.

Familjen är högutbildad och arbetar dels hemifrån och dels med uppdrag i Stockholm.
Med två små barn tillhör de en grupp som Norrtälje kommun borde vara rädda om och
uppmuntra.

Det finns ett problem och det är avsaknaden av landförbindelse. På vintern när isen
bär kan man dra de små barnen i pulka till bilen för färd till dagis. På sommaren är det
båt som gäller. Men de dagar då isen är osäker är det naturligtvis ett vågspel för alla som
behöver ta sig över. Ambulanspersonal vägrar med all rätt transporter över isen, så vid akut sjukdom är det helikopter som gäller om den kan starta och finns tillgänglig.

Planer finns på en låg bro över sundet men hittills har kommunens politiker inte visat någon vilja att realisera ett sådant projekt. Man kanske tycker att det är bättre att familjen
flyttar in till Norrtälje stad? Kanske kan vi i framtiden när urbaniseringen drivits tillräckligt
långt bara bo i storstäder där vi måste förbjuda bilar och använda munskydd för att kunna andas? En politiker lär ha sagt att man får skylla sig själv om man bosätter sig på en ö!

Norrtälje kommuns styrka är de flexibla boendet. Om vi vill att unga familjer med barn skall flytta hit så måste vi erbjuda ett alternativt boende. Jag tror att de allra flesta kan
förstå att det inte går att få samma kommunala service utanför tätorterna men inte ska man väl behöva riskera sitt eget och sina barns liv för rätten att bo nära naturen?

Om Löparö får en broförbindelse finns det många fina hus som kan användas även vintertid
och då kan vår kommun erbjuda unga familjer och även äldre som vill leva ett mer avskilt,
fridfullt liv i nära symbios med naturen, många alternativ. Roslagen är en fantastisk livsmiljö och det vore synd om det som blir kvar bara blir staden och sommarstugorna.

Kära politiker, ta en liten del av de trettio miljoner som bron i Societetsparken skulle ha kostat och bygg en bro som verkligen skulle fylla ett syfte för de människor som försöker
rädda delar av vår vackra kommun.