Hur mycket skall en polis tjäna? Vad tycker du?

0
191
Poliser lämnat yrket för att de tycker att lönerna står still. Idag är ingångslönen för en polis 25.000 kronor i månaden. Men efter fyra år i tjänst har de fortfarande inte kommit upp till 26.000. Vad tycker du en polis ska tjäna? Många oroar sig för den ökande brottsligheten och i princip vill alla politiska partier satsa på fler poliser. Men för att man skall kunna rekrytera fler poliser krävs sannolikt en översyn av polisens löner.  Vad anser du är en rimlig ingångslön för en polis i yttre tjänst?