Kolla andelen behöriga lärare i din kommuns skolor

0
138

Kolla andelen behöriga i din kommun!

Hur är andel behöriga lärare i din kommun? Har antalet förändrats de senaste åren? Ligger kommunen högt eller lågt i relation till resten av landet?

Vill du få koll på läget för lärarbehörigheten i Sverige? Använd vårt unika verktyg! Här kan du söka på alla Sveriges kommuner genom ett enkelt verktyg.

Sju av tio lärare är behöriga i Norrtälje kommun

Med en lärarbehörighet på 71 procent ligger Norrtälje kommun under snittet för hela landet. Det visar ny statistik från Skolverket som Lärarförbundet i dag analyserar på kommun- och länsnivå över den senaste fyra åren.

I december 2017 hade motsvarande 71 procent av lärarna​​1 i grundskolan i Norrtälje kommun lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne. I hela riket är Norrtälje kommun rankad som nummer 139 av landets 290 kommuner.

– När lärare saknas påverkas både kvalitén i elevernas undervisning och arbetsmiljön för befintliga lärare. Lärarbristen riskerar att öka skillnaderna mellan skolor. Som lärare vet vi hur viktiga vi är för varandra och hur avgörande det är att förutsättningarna är som bäst där utmaningarna är som störst, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

Av de sammanlagt 455 grundskollärarna i Norrtälje kommun (motsvarande 376 heltidstjänster) var det 338 som hade lärarlegitimation och behörighet i minst ett ämne

(foto Lärarförbundet)