Liberalerna kräver rättvisa i äldreomsorgen.

0
185

Under de senaste dagarna har diskussionen varit intensiv kring äldreomsorgens utförare och många har hört av sig till Norrtelje Nyheter med synpunkter. Liberalernas Robert Beronius skrev en debattartikel om vikten av att behålla vårdvalet för att bibehålla möjligheten för de äldre att välja den utförare de känner förtroende för.

Så här skriver Robert Beronius när Norrtelje Nyheter ställer frågan om hur man avser gå vidare i frågan:

Det vi kräver är att ersättningssystemet i kundvalet blir rimligt och rättvist. Det är inte rättvist när Tiohundra AB får sina förluster täckta av skattemedel, medan man slår övriga utförare under benen och hoppas att ingen ser att vad man egentligen gör är att man avskaffar valfriheten inom hemtjänsten. Ersättningssystemet kan inte heller anses rimligt när Tiohundra AB gör förlust på hemtjänsten och andra utförare väljer att lämna kundvalet eller vissa zoner. Även Tiohundra AB:s egen konsultutredning visar att ersättningssystemet är orimligt. Vårt krav kan alltså sammanfattas med att ersättningssystemet måste göras rimligt och rättvist.

Robert Beronius
Kandidat till kommunstyrelsens ordförande