- Annonser -

Svenska mäklarstatistik visar nu att prisfallet på bostäder fortsätter. Bostadsrätterna har drabbats hårdast i Stockholmsregionen med ett prisfall på 7% medan villorna klarat sig bättre och sjunkit 3%.

I Norrtälje kommun har bostadsrätterna fallit 7,8 % de senaste tre månaderna och villorna har fallit med 11,7 %.

En majoritet av Stockholms mäklare förväntar sig fortsatt fallande priser även om man förväntat sig en viss prisuppgång fram till sista mars då det nya amorteringskravet börjar gälla. De flesta ekonomiska kommentatorerna ser positivt på att den snabba prishöjningen på bostäder bromsas upp. Riksbankens beslut att inte höja reporäntan förrän tidigast i höst skall sannolikt ses mot bakgrund av de fallande priserna på bostäder. Flera stora fastighetsbolag har aviserat rabatter på nybyggda bostadsrätter
eftersom försäljningen går trögt. På andra orter har nedgången inte märkts lika tydligt.

Källa: Svensk Mäklarstatistik

- Annonser -