- Annonser -
Nu har det offentliggjorts att kommunens styrande minoritet fortsätter besparingarna inom den kommunala grundskolan. Man skall bland annat minska lärartätheten genom att öka antalet lever i klasserna till 35 st. Då sparar man ca 11 miljoner kronor eftersom varje lärare får undervisa fler elever. Man sparar också på personal i förskolan. Förslagen till besparingar har väckt stark kritik hos några av oppositionspartierna som också var motståndare till den så kallade skolstrukturplanen som drevs igenom av majoriteten trots folkomröstning där 82% av de röstande sade nej till planen.
På bild Olle Jansson, ordförande i barn och skolnämnden.
- Annonser -