- Annonser -

Vad innebär det nya amorteringskravet?

Det innebär att alla nya bolånetagare som lånar mer än 4,5 gånger sin bruttoinkomst (det vill säga inkomst före skatt) ska amortera en procentenhet mer av bolånet per år än vad de skulle behövt göra i dag. Detta gäller utöver redan befintliga amorteringsregler.

Exempel: Ett hushåll som tillsammans tjänar 55 000 kronor i månaden (660 000/år) måste göra den extra amorteringen efter att lånebeloppet överstiger 2 970 000 kronor

Beslutet är taget – vad händer nu?

Regeringen godkände redan under slutet av 2017 Finansinspektionens förslag om de nya amorteringskraven. Beslutet skickas tillbaka till Finansinspektionen som i sin tur underrättar bolåneinstituten och bankerna.

När börjar de nya amorteringskraven att gälla?

1 mars 2018 är datumet som satts för de nya amorteringskraven. Det innebär att lån som tas efter 1 mars 2018 ska behandlas inom ramen för de nya kraven. Lån som tas före kommer inte innefattas av kraven. Tanken var först införa kraven vid årsskiftet, men detta datum fick skjutas fram två månader. Enligt Finansinspektionen berodde detta på att flera remissinstanser anfört att bolåneföretagen behöver tid för att utbilda sin personal, bygga upp systemstöd och ta fram nödvändig dokumentation.

Vad innebär det tidigare amorteringskraven?

Bolån som är tagna efter 1 juni 2016 och överstiger 50 procent av bostadens värde omfattas av amorteringskravet.

Det innebär att:

• Bolån mellan 50–70 procent av bostadens värde årligen ska amorteras med ett belopp motsvarande en procent av det totala lånebeloppet till dess att beloppet kommer ner till 50 procent.

Exempel: Om man lånat två miljoner kronor till en bostad som kostat tre miljoner ska man amortera 20 000 kronor per år (1 667 kronor i månaden) till dess att lånesumman kommer ner på 1,5 miljoner, det vill säga 50 procent av köpesumman. I det här fallet skulle det innebära 25 år av amorteringar.

• Om belåningen är över 70 procent av bostadens värde ska den årliga amorteringen vara två procent av det totala lånebeloppet till dess att beloppet kommer ner till 70 procent, då amorteringsgraden sjunker med en procentenhet.

Exempel: Om man lånar 85 procent av köpesumman för en bostad som kostar tre miljoner innebär det att man lånat 2 550 000 kronor och måste amortera 51 000 kronor (4 250 i månaden) varje år till dess att lånebeloppet når 70 procent av köpesumman, det vill säga 2 100 000 kronor. I det här fallet skulle det innebära runt åtta år och nio månader av tung amortering innan nivån sjunker med en procentenhet.

Vad innebär det när det nya amorteringskravet läggs på det gamla?

Från 1 mars 2018 kommer alla nya bolån där summan uppgår till mer än 4,5 gånger hushållets inkomst att få amortera en extra procentenhet.

Hur mycket man måste amortera bestäms sedan av hur mycket man lånat av den totala köpesumman och faller inom tre olika kategorier.

1 procentskatagorin: Nya låntagare som lånar mindre än 50 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera en procent av lånesumman.

2 procentskategorin: Nya låntagare som lånar mellan 50–70 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera två procent av lånesumman.

3 procentskategorin: Nya låntagare som lånar mer än 70 procent av vad bostaden kostade men vars inkomst understiger skuldkvotstaket ska amortera tre procent av lånesumman.

https://www.expressen.se/dinapengar/bostad/det-har-innebar-det-nya-harda-amorteringskravet/

Desperata mäklare rear ut bostadsrätter

Desperata mäklare larmar nu om den övermättade bostadsmarknaden – med glest besökta visningar och iskalla budgivningar.

– Jag har aldrig varit med om något som liknar det här under min karriär, så här tufft har det inte varit på hela 2000-talet, säger en mäklare.

Bilden bekräftas av bostadssajten Booli som rapporterar att var tionde säljare tvingas sänka sina utgångspriser i både Stockholm och Uppsala.

Utbudet av lägenheter till salu i riket var under oktober 47 procent fler än motsvarande period förra året.

Källa Expressen/Dina Pengar
https://www.expressen.se/dinapengar/maklarnas-panik-bostadsratter-reas-ut/
- Annonser -
DELA