Pressmeddelande från Norrtälje kommun 24 augusti 2017

0
143
Miljöpartiets gruppledare Ingrid Landin

Tryggare asylprocess för ensamkommande i Norrtälje kommun

Ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden får bo kvar i kommunen istället för att flytta till migrationsverkets anläggnings boenden. Detta föreslås socialnämnden besluta vid mötet den 31 augusti och ska gälla till den 5 oktober.

Den 1 juli 2017 trädde nya ersättningsregler för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år i kraft. Reglerna innebär att kommunerna får ett tillfälligt kommunbidrag för ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven och inte har fått slutgiltigt besked om asyl.

Därför föreslås att socialnämnden beslutar att ensamkommande unga som fyller 18 år eller får sin ålder uppskriven under asylprocesstiden och som anvisats till Norrtälje kommun får bo kvar i kommunen istället för att flytta till migrationsverkets anläggnings boenden. Detta beslut kan tas den 31 augusti och är ett tillfälligt beslut som gäller till och med socialnämndens sammanträde den 5 oktober 2017. Till dess ska frågan utredas ytterligare för att se om en fortsättning är möjlig.

– Vi ska göra allt vi kan för att hitta lösningar som ger de här ungdomarna möjlighet att stanna i Norrtälje kommun under asylprocessen. Vi behöver alla hjälpas åt, säger Ingrid Landin (MP), kommunalråd och socialnämndens ordförande.

Norrtälje kommun arbetar aktivt för ett hållbart samhälle för alla invånare. Att ge en stabil grund till ensamkommande under deras asylprocess är en del av det arbetet.