Rätt information om vårt vatten…

0
194

Just nu är grundvattnet mycket lågt på många platser i Sverige. Norrtälje kommun utgör inget undantag och myndigheterna har under en ganska lång trid varnat för att vi kan drabbas av vattenbrist. Detta betyder att vi skall avstå från att vattna gräsmattor, inte låta vattnet stå och rinna, låta poolerna vara tomma tills vidare och kanske avstå från att tvätta bilar.

Dock gäller det att vi när vi informerar medborgarna håller oss till fakta och inte i onödan skrämmer upp de som ej berörs. Förslag om att höja vattenavgifterna för kommunalt vatten för att få folk att spara visar på dålig granskning av källfakta.

För det första har vattenavgifterna höjts första åren med 27 procent och sedan med har de höjts och kommer att höjas med 12 procent varje år fram till 2025. Norrtälje kommun har det dyraste vattnet i Stockholms län och kommer om prishöjningarna fortsätter att bli dyrast i Sverige. Detta beror på det misslyckade VA projektet.

Dessutom så säger Norrvatten som vi numera är anslutna till i ett pressmeddelande att de tar vatten från Mälaren och där är som bekant vattentillgången mycket god så de med kommunalt vatten berörs ej av restriktionerna. Erken som vi tidigare tog vattnet ifrån hade knappast heller berörts av lågt grundvatten.

Det är i stället de med egna brunnar som är i riskzonen om grundvattnet sinar och de bör alltså minimiera sin vattenförbrukning. Men de flesta som har egna brunnar är nog medvetna nu om sommarens torka och de risker detta för med sig.  Med egen brunn betalar man naturligtvis ingen vattenmavgift.

Samfälligheter med gemensamt vatten bör naturligtvis nogsamt informera alla sina användare om riskerna. I dessa grupper finns nog den största risken om man inte förstår att samfällighetens vatten kommer ut brunnar som också kan sina när grundvattnet blir för lågt.