Vissa abonnenter i Norrtälje stad är helt utan vatten

0
188
Underhållsarbete i korsningen Gustav Adolfs väg och Idrottsbacken
13 juni 2018
DRIFTSTÖRNING: Abonnenter i områdena Görla, Björnö, Nordrona och Flygfältet har för tillfället dåligt vattentryck och vissa är även utan vatten.

På grund av ett akut problem i samband med ett planerat arbete, är många abonnenter helt utan vatten på onsdagen. Reparationsarbete pågår.
Underhållsarbete pågår vid tryckstegringen på det kommunala ledningsnätet i korsningen mellan Gustav Adolfs väg och Idrottsbacken i Norrtälje, på grund av det kommer boende i området att uppleva dåligt tryck eller vara helt utan vatten.
Då vattenleveransen åter fungerar, börja tappa vatten i den kran som finns närmast vattenmätaren innan övriga kranar används. Luft och grumlighet kan förekomma, spola tills klart vatten kommer.

Källa: norrtalje.se