- Annonser -

Stråket kommer vara avstängt och något slutdatum finns inte. I dagsläget kan det inte garanteras att det är möjligt att hålla stråket öppet under sommaren 2019.

Det är pålning i vatten som ska ske och arbetet med att anlägga en dagvattenanläggning. Den första färdiga delen av hamnen mot Sjötullstorget berörs inte av avstängningen.

- Annonser -