89 meter fartyg på grund utanför Hargshamn och bogserat till hamn

0
183

På lördagsnatten kl. 01.28 fick Kustbevakningens ledningscentral besked från lotskontoret att ett 89-meters bulkfartyg lastat med flis gått på grund öster om Hargshamn.

Fartyget hade lämnat Hargshamn och kort efter fått blackout, vilket innebar att maskineriet slogs ut och fartyget gick lätt på grund. Det finns inga rapporterade personskador men vissa skador på barlasttankarna uppstod. Ingen olja eller annat läckage har rapporterats.

Kustbevakningens fartyg KBV 315 och KBV 202 med dykare kommer att undersöka skrovet.

Polisen har inlett en förundersökning och  Kustbevakningen bistår polisen i utredningen gällande vårdslöshet i sjötrafik.