Ambulanshelikoptern kan flytta tillbaka till Värmdö

0
223

Landstinget kommer ansöka om att flytta tillbaka ambulanshelikoptern till Mölnvik på Värmdö. Helikoptern flyttades till Norrtälje förra året eftersom Mölnvik inte längre ansågs säkert med tanke på vegetation och ökad bebyggelse.

En tid efter flytten beslutade hälso- och sjukvårdsförvaltningen att undersöka vad som skulle krävas för att göra baseringen vid Mölnvik säker igen då placeringen anses ligga bra ur geografisk synvinkel. Landstinget lät därför göra en extern rapport med fokus på funktion och säkerhet.

Om rätt åtgärder vidtas finns förutsättningar att flytta tillbaka ambulanshelikoptern från Norrtälje till Värmdö kommun. Det visar en rapport som hälso- och sjukvårdsförvaltningen låtit göra.

Om alla nödvändiga åtgärder vidtas följer en tillståndsprocess där det i slutändan är Transportstyrelsen tillsammans med Länsstyrelsen, Värmdö kommun och Försvarsmakten som ska godkänna ambulanshelikopterverksamheten. Nödvändigt är också att nuvarande leverantör deltar i processen och bedömer att verksamheten ska kunna bedrivas säkert.

Verksamheten i Mölnvik bedöms, enligt rapporten, tidigast kunna vara i drift vid årsskiftet 2022/2023.

Källa: SLL

Källa: Sveriges radio