Årets vinnare av Norrtälje Nyckel

0
130

Belöningskommittén har beslutat att utse Marie Sandström och Carina Blom, grundarna av RoslagsBlomman till mottagare av Norrtälje kommuns hedersbelöning Norrtälje Nyckel 2018.

Belöningskommitténs ledamöter utgörs av presidierna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kultur- och fritidsnämnden. Motiveringen var följande:

”RoslagsBlomman är en ideell förening som stödjer barn och ungdomar i ekonomiskt utsatta familjer i Norrtälje kommun. Årets mottagare av Norrtälje nyckel, Marie Sandström och Carina Blom, är grundare av RoslagsBlomman. Utifrån individens behov görs ekonomiska insatser för att ge unga en aktiv och meningsfull fritid från att man går i klass 1 till 3:an i gymnasiet. Målet är att alla barn/ungdomar i kommunen ska ha samma förutsättningar och möjligheter till att utöva idrott, musik eller andra aktiviteter. RoslagsBlomman ger unga stöd i vardagen, som i sin tur leder till social gemenskap, bättre hälsa och ett positivare samhällsklimat till förmån för både individen och kommunen. Marie och Carina brinner för arbetet med och för allas lika värde. RoslagsBlommans omfattande och ideella insatser är väl värda Norrtälje Nyckel 2018.”