Attendo Sverige AB slutar som utförare i Hallstavik och på Väddö

0
235

Attendo Sverige AB har meddelat Kommunalförbundet Sjukvård och omsorg i Norrtälje att de har valt att minska antalet aktiva zoner inom Kundval Norrtälje genom att gå ur ”Zon 1 – Hallstavik/Väddö” från och med 1 december 2017.

– Att Attendo Sverige AB nu lämnar en zon i Norrtälje  är förstås tråkigt, men genom åren har vi sett företag komma och gå. Detta kommer inte att innebära några större omställningar för Attendos kunder inom zonen. Dessa kunder kommer att få information både från oss och från företaget om hur de väljer en ny utförare, säger Christian Foster, förbundsdirektör.

Attendo Sverige AB fortsätter som utförare under uppsägningstiden tills brukarna hunnit göra nya val av utförare och den nya utföraren har startat upp hjälpen. Attendo kommer att ha kvar sitt kontor och sina tjänster i andra zoner i Norrtälje komun. Där innebär det inga förändringar för kunderna.

Det finns tre valbara utförare i Hallstavik och Väddö:

  • Lugn och Ro
  • Väddö Vård AB
  • Äldreliv

Förändringen gäller alla insatser inom Kundval Norrtälje, hemtjänst, basal hemsjukvård och hemrehabilitering.