Även Miljöpartiet öppnar för att behålla Rånäs skola

För några veckor sedan kunde Norrtelje Nyheter berätta att Centerpartiet tycks ha svängt i frågan om stängningen av Rånäs skola. Ny tycks även Miljöpartiet ha svängt i frågan och meddelar att man bör se över skolans framtid.

I det första förslaget om ny skolstrukturplan som drogs tillbaka samma dag som det skulle ha presenterats fanns tre i stort likvärdiga skolor på nedläggningslistan. Det var Vätö, Söderby Karl och Rånäs skola.

Av oklara skäl togs dock Vätö och Söderby Karl skola bort och när så förslaget presenterades en vecka senare efter att förslaget hade kvalitetssäkrats enligt minoritetsstyret så fanns bara Rånäs kvar.

Både föräldrar, lärare och alla aktiva i folkomröstningsarbetet pekade på att skolan storlek inte borde vara en grund för stängning och man pekade också på att befolkningsprognoserna för området såg bra ut. Detta avfärdades dock och minoritetsstyret fick stöd av Moderaterna i kommunfullmäktige som fattade beslut om nedläggning av bland annat Rånäs skola.

Tidigare i år signalerade så Moderaterna att man avser att öppna Rådmansö högstadium om man vinner valet samt att ompröva stängningen av Rånäs. När sen Centern och nu också Miljöpartiet har svängt i frågan tycks saken vara klar.

Därmed tycks den kvalitetssäkrade skolstrukturplanen inte hålla mer än två år och om det skulle bli ett maktskifte i kommunen efter valet den 9 september oavsett konstellation är det sannolikt att både Rånäs skola och Rådmansö högstadium har en framtid.