Avverkning av skogsområdet Näset utanför Rimbo

0
241

Under vecka 4 kommer avverkning att påbörjas i skogsområdet Näset utanför Rimbo. Arbetet förväntas pågå under januari och februari.

Avverkningen kommer att ske på det rödmarkerade området på kartan. Innan och under arbetet kommer det att finnas informationsskyltar i området. För att skydda de nya plantorna kommer området att hägnas in, men grindar kommer att finnas så att du kan röra dig fritt inom och genom området.

Syftet med arbetet är att återskapa en dominans av lövskog i området. Under våren kommer ädellövskog, exempelvis ekar, att planteras där skogen avverkats. Hänsyn kommer att tas till natur- och kulturvärden och befintliga stigar i området.

Källa: Norrtälje kommun