Beslut från kommunfullmäktige den 19 december 2016

0
196

Årets sista sammanträde i kommunfullmäktige hölls måndagen den 19 december 2016. Här berättar vi i korthet om några av de beslut som fattades.

 Avfallstaxan 2017

Kommunfullmäktige beslutade att inga avgifter ska höjas i avfallstaxan för 2017. Då flera invånare har hört av sig med synpunkter kring taxan ändras däremot avståndet för extra slanglängd vid slamtömning och gångavstånd vid skärgårdshämtning av hushållsavfall.

Extra slanglängd vid slamtömning
Avgift för extra slanglängd ändras från 10 meter tillbaka till 30 meter. Från 1 januari 2017 gäller alltså att en avgift tas ut för extra slanglängd om avståndet mellan renhållningsfordonet och anläggning som ska tömmas är mer än 30 meter.

Gångavstånd vid skärgårdshämtning av hushållsavfall
Avgift för gångavstånd vid sophämtning ändras från 10 meter till 20 meter. Från 1 januari 2017 gäller alltså att en avgift tas ut vid skärgårdshämtning om gångavståndet mellan renhållningsfordonets uppställningsplats och sopbehållaren är mer än 20 meter. Vid sophämtning från brygga räknas bryggan som 5 meter.

Nytt insamlingssystem för fastighetsnära hämtning av sorterat hushållsavfall i Norrtälje kommun

Kommunfullmäktige beslutade att insamling av matavfall succesivt ska införas i hela kommunen. Detta innebär att hushåll och företag framöver ska kunna sortera ut matavfallet och få det hämtat med det övriga hushållsavfallet.

Teknik- och klimatnämnden har nu fått i uppdrag att titta på vilken teknik för insamlingen som är mest kostnadseffektiv och bäst lämpad för hämtning av avfallet på fastlandet, i skärgården samt från sopsugssystemet som kommer att användas i nya stadsdelen Norrtälje Hamn. De fick även i uppdrag att göra nödvändiga taxejusteringar för att införa det nya insamlingssystemet.

Parkeringsstrategi med parkeringstal för bostäder och verksamheter i Norrtälje stad

Kommunfullmäktige beslutade att anta förslaget till Parkeringsstrategi för Norrtälje stad.

Norrtälje stad växer kraftigt och flera nya stadsdelar planeras. En högre exploateringsgrad innebär svårigheter att ordna med parkering inom den egna fastigheten och nya lösningar för att ordna med parkering behövs. Parkeringsstrategin är avgränsad till Norrtälje stad och har utarbetats tillsammans mellan kommunen, stadens handlare och exploatörer. Parkeringsstrategin lyfter även förhållningssätt till nya parkeringslösningar samt prioriteringar av olika parkeringsanvändares behov.

Källa: Norrtälje kommun

LÄMNA ETT SVAR

Vänligen ange din kommentar!
Vänligen ange ditt namn här