- Annonser -

Inte alla gillar att björken vid Societetsbron fälls. Många diskussioner har först i sociala medier om att bevara den gamla och vackra björken som har stått där i så många år.

Trädet växer precis bredvid Norrtäljeåns kant i muren, vilket har gjort att muren har blivit skadad. Om trädet får fortsätta att växa så finns det en risk att rötterna spränger sönder muren. Vi ska även jämna till och förbättra gångstråket där björken står och det går inte att göra om inte björken fälls.

Björken är i ”slutet av sitt liv” och börjar få en del torra grenar högt upp i kronan. Björkar tål generellt inte hårdare beskärning, vilket skulle krävas om trädet skulle stå kvar. Att trädets rötter spränger sönder muren är inget som går att åtgärda utan att trädet fälls. Det går heller inte att få till en jämn och bra gångväg utan att ta ned trädet. Trädets rötter sticker upp ur marken och rötterna kan inte kapas av, då dör trädet eller riskerar att falla omkull.

Trädet plockas ner i delar av en specialist (arborist) inom två veckor. Gångstråken i närheten kommer att vara avstängda när arbetet utförs.

- Annonser -
DELA