Foto: Norrtälje kommun
- Annonser -

Norrtälje kommuns nya brandstation är utvecklad med fokus på maximal säkerhet och trygghet för kommunens invånare, men också för att ha de allra bästa arbetsmiljö och hälsoförutsättningarna för räddningstjänstens personal. Nu har den officiella byggstarten skett och när den är klar till våren 2019 kommer den att uppfylla kommuninvånarnas behov av en mycket väl fungerande räddningstjänst under mycket lång tid framåt.

Igår startade officiellt bygget av Norrtäljes nya brandstation, även om kommunens invånare sedan en tid sett att det är stor aktivitet på den noggrant utvalda platsen vid södra rondellen, nära till kommunens viktiga motorleder.

Brandstationen kommer att vara på ungefär 5 600 kvadratmeter och beräknas vara klar i mars 2019. Den kommer också att inrymma kommunens IT-serverhall samt har kapacitet att vara reservkrisledningsplats vid behov. Konceptet Friska brandmän har varit avgörande i hela projektet att bygga brandstationen, som ska hålla alla högsta möjliga arbetsmiljöstandard. Särskild vikt har lagts vid att i stationens verkstäder och verksamhetens alla flöden använda så hälsovänliga material som möjligt, eftersom anställda inom räddningstjänsten traditionellt har exponeras för miljöfarliga material och är en yrkesgrupp med en hög riskfaktor för arbetsrelaterade sjukdomar.

Stationen kommer att vara självförsörjande på elektricitet via ett eget reservkraftverk och med värme genom en egen bergvärmeanläggning. Detta gör att stationen vid ett eventuellt strömavbrott eller haveri på fjärrvärme ändå kommer att kunna vara i drift med full funktionalitet. Den nya brandstationen också att ha solceller på taket, vilket bidrar till att hålla driftskostnaderna nere.

I planerings- och utvecklingsarbetet har räddningstjänsten besökt bland annat Örnsköldsvik, Eskilstuna och Åkersberga för att ta till sig idéer av andra som har kommit långt i dessa frågor. Med dessa erfarenheter och med siktet på hälsa, miljö och hållbarhet tillsammans med högsta möjliga standard för räddningsarbete kommer stationen att vara väl rustad för framtiden och kunna stå som modell för andra under de femtio år den är planerad för.

Källa och bild: Norrtälje kommun

- Annonser -
DELA