- Annonser -

Tyvärr kommer byggstarten av Hallstavik torg att skjutas framåt något i tiden, men ambitionen är fortfarande att bli klara med åtminstone torgytan innan semesterperioden 2018.

– Anledningen till att vi inte kan starta som planerat är att de anbuden vi fick inte matchade våra krav, säger Thomas Tengheden, projektledare på gatu- och parkavdelningen.

De förslag som kom in överskred helt enkelt budgeten.

– Vår kalkyl av hur långt pengarna skulle räcka matchade inte de anbudssvar vi fick. Därför behöver vi anpassa materialval, plocka bort vissa mindre delar nu och göra om underlaget. Och då krävs enligt lag en ny upphandling, säger Thomas Tengheden.

Detta innebär en ny anbudstid, utvärdering samt överklagandeperiod.
– Vi har som målsättning att merparten av de planerade detaljerna som togs fram utifrån medborgardialogen ska utföras, säger Thomas Tengheden.

- Annonser -