Centerpartister: Landshövdingens svar på appell ignorerar krav om krisplan

0
210

Stockholms län och övriga delar av Sverige står inför omfattande och stora utmaningar på grund av den torka som råder.  Vattenbristen är mer än akut inom vissa områden, risker för bränder är påtaglig och den allvarliga situation för djurhållare, foder- och matproducenter som larmar om att fodret till djuren är slut och skördar uteblir på grund av torkan. I slutändan kan detta leda till att bönder tvingas nödslakta sina djur i brist på foder och att matbutikerna gapar tomma efter svenska råvaror. 

Med anledning av detta skickade Centerpartiet i Stockholms län en appell till Landshövdingen 2018-07-08 och uppmanar denne att vidta följande åtgärder:

  1. Samordna länets kommuner och offentliga aktörer samt branschorganisationer och civilsamhället. Länsstyrelsen har en specifik roll i detta arbete tillsammans med Jordbruksverket, MSB, LRF och andra gröna näringar men också Svensk Ridsportförbund och Stockholms Handelskammare med fler.
  2. Inventera nuläge i länet och konsekvenser på lång sikt som också kopplar till övriga landet och genomför en långsiktig planering för att hjälpa berörda men också för att få till en kris- och handlingsberedskap som hjälper länet att stå emot liknande situationer framöver.
  3. Genomför insatser snabbt för att säkra upp vattenförsörjning och foder- och betesalternativ tillsammans med länets kommuner kan spela en stor roll med att upplåta sina gröna markområden för bete eller skörd av foder.

Men svaret man har fått har inte varit tillfredställande.

  • Det är bedrövligt att man inte tagit vår uppmaning om en krisplan för länet på allvar, det behövs både kortsiktigt och för framtiden. Man ignorerar det faktum att förra årets skörd också var dålig, vilket gjorde att ladorna redan var tomma och när torkan slog till och att man nu matar djur med årets skörd som var tänkt till vintern. Det är därför vi behöver en krisplan, säger Ann-Christine Larsson Frickner (C) gruppledare i Upplands Väsby.
  • Vi saknar svar på flera av våra frågor. Det är dock positivt att se att landshövdingen tar delar av Centerpartiets uppmaningar på allvar och nu ska ligga på regeringen mer i frågan och försöka understödja samverkan för att säkra att foder och beten i länet nyttjas på bästa sätt, säger Gustav Hemming (C) miljö- och skärgårdslandstingsråd.
  • Den torka som har drabbat landet kommer att ha stor påverkan för lantbruket. Vi ser minskade eller uteblivna skördar, vilket har negativ effekt på både vår livsmedelsförsörjning och fodertillgång. Nu behöver det mest akuta lösas för att minimera skadorna, minska de ekonomiska förlusterna och för att inte tvinga djur till nödslakt, säger Michaela Haga (C) ordförande för Centerpartiet i Stockholms län.