Därför kommer folkomröstningsresultatet att följas

0
256

Det märks ute på gator och torg att det nu är snart 18 månader sedan förslaget om att stänga landsbygdsskolor och delar av vår landsbygd för en hållbar utveckling inte är en lika het fråga som den var just där och då. Rospiggar tycks i allmänhet vara tåliga och större delen av de tokigheter som drabbar medborgarna faller snabbt i glömska. Alternativt är tolkningen att medborgarna helt och hållet har gett upp hoppet om politiken och de folkvaldas förmåga att representera sina väljare.

Vi kan snart skriva en bok om hur resan till den 12 november då folkomröstningens hålls har varit. Det politiska spelet har varit långt mer komplicerat än vad som sker för öppen ridå och det sista kapitlet i boken handlar helt enkelt om hur politiken hanterar valresultatet. För det är alldeles för många man möter på gatan som säger att det inte spelar någon roll, att allt redan är förutbestämt och att det är ett skådespel för gallerierna som vi ser. Jag själv har också ärligt och uppriktigt haft mina tveksamheter kring detta men ibland så trillar också polletten ner och allt får en ny innebörd.

Det var ingen som trodde att det skulle bli en folkomröstning. Med hånleenden mötte jag representanter från minoritetsstyret i nästan ett års tid. Så sent som några veckor innan folkomröstningsfrågan skulle upp i fullmäktige mötte jag ett kommunalråd som bestämt deklarerade att det aldrig skulle hända.Men det som förändrade allt var Moderaternas oväntade stöd i frågan om en folkomröstning skulle hållas. Ingen, inte minst minoritetsstyret hade räknat med att Moderaterna skulle rösta för en folkomröstning och vad Moderaterna tydligt gick ut och sa var att man ville veta vad folket tyckte i den här frågan. Med detta stöd fick vi en folkomröstning till stånd och Moderaterna tog också på sig ansvaret med sitt ställningstagande att de kostnader som är förenade med folkomröstningen är rimliga för att folkets röst ska räknas.

I och med detta så har vi det stöd som behövs för att resultatet i folkomröstningen ska räknas. Resultatet kommer att spela roll, men bara om tillräckligt många medborgare gör sin plikt och röstar. Liberalerna, Roslagens Oberoende Parti och Sverigedemokraterna har under hela resan varit tydliga med sitt stöd för en folkomröstning. Vänsterpartiet har inte fullt ut delat folkinitiativets ställningstagande men har också deklarerat sitt stöd för folkomröstningen och har som regel en sund inställning till folkomröstningsresultat. Vänsterpartiet har också varit starkt kritiska till alla de uppgifter och konsekvenser som senare uppdagats till följd av den nya skolstrukturplanen.

Om Moderaterna inte var villiga att lyssna på medborgarna i frågan som man har sagt så är det ett både högt och osannolikt spel man spelar med att ha först drivit igenom folkomröstningen och att man senare inte skulle följa den. Med de förändringar som Moderaterna nu inte minst lokalt tycks genomgå är det ytterst osannolikt att folkomröstningsresultatet inte kommer att gälla så till vida att tillräckligt många röstar.

Det enda som står mellan frågan om vi vill ha en sund och hållbar kommun att leva i där alla bygder ges rätt till en hållbar utveckling och där medborgarna kan kräva att politiken ska vara transparent är just valdeltagandet den 12 november. Vill medborgarna att kommunen även fortsättningsvis ska dela på stad och landsbygd och att politiska beslut ska göras upp i korridorerna. Vill medborgarna att våra politiker ska fatta stora viktiga beslut som tex skolfrågan är utan att man kostar på sig en konsekvensanalys? Vi får inte glömma att minoritetsstyret lade fram en skolstrukturplan gjord av konsulter för hundra tusentals kronor utan att varken bemöda sig att analysera vad det skulle få för konsekvenser, inte ens de ekonomiska konsekvenserna har man lyckats presentera.

I slutändan är därför varje röst i denna folkomröstning viktigare än något annat val  tidigare. Det som från början handlade om skolor handlar idag om så mycket mer och därför vädjar jag till er som läser detta att tala med de ni känner, dela artikeln eller något annat som har skrivits om folkomröstningen. Låt oss tillsammans visa politiken att oavsett ståndpunkt i sakfrågan så bryr vi oss medborgare om vad som händer i vår kommun. För om vi inte visar det genom att inte rösta talar vi om för politiken att de kan göra vad som helst, hur som helst utan att det får konsekvenser. Och då har vi förlorat demokratin!