Det finns inget avtal mellan Norrtälje kommun och lokal press – Men över 150 kommunanställda kan beställa annonser

Norrtelje Nyheter fortsätter granskningen i hur kommunen har köpt annonser i lokal press under åren 2014 - 2018. Konkurrensverket uppges ha godkänt tidigare avtal för köp av annonser i Norrtälje kommun men det verkar inte stämma enligt Konkurrensverket.

0
361
Detta har hänt:
  • Norrtälje kommun blir anmälda till konkurrensverket under 2014 för hur köp av annonser i lokal press har gått till.
  • Konkurrensverket beslutar 22:a december 2014 att inte prioritera en granskning av Norrtälje kommuns upphandling då beloppet anses för lågt.
  • Sandra Bombas, chefsjurist på Norrtälje kommun bekräftar att det minst har handlats annonser för 4,3 mkr under 2014 – 2018 och att det inte finns ett giltigt avtal.
  • Norrtelje Nyheter kritiseras av lokal press för deras granskning.
  • Lokal press uppger att det inte finns något avtal med Norrtälje kommun.
  • Det blir senare känt att det finns ett samarbetsavtal med lokal press, som har varit ifrågasatt tidigare, och att det enligt lokal press nu uppges varit giltigt åren 2014-2015 men som inte har förlängts.
  • Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun, uppger i lokal press att alla tjänster avseende annonsering är upphandlade och det går att handla annonser för 40 mkr.
  • Peder Stenström och uppgifter i lokal press gällande avtal som ingåtts är motstridiga.
  • SKL Kommentus AB säger att det inte finns något avtal med lokal press i Norrtälje kommun och att ramavtalet som tecknats har upphört 2018-05-04.

Norrtelje Nyheter fick kontakt med Tross Sverige AB och Jessica Bohman, mediastrateg, som arbetat med Norrtälje kommun:

Det är mediaval som Tross Sverige AB har hjälpt till med och ett avtal har inletts under våren 2018. Enligt Jessica ska det vara ett rabattavtal, men hon känner inte till detaljer. När kommunen ska annonsera så ringer någon från lokal press och beställer en annons eller så ringer någon från kommunen.

Ibland producerar Tross annonsen och ibland bokas det annons, hon vill inte kommentera att lokal press brukar fakturera kommunen direkt. Hon hänvisar till Lars Lindberger, kommunikationschef hos Norrtälje kommun för vidare frågor.

Med anledning av ovanstående så sökte Norrtelje Nyheter Lars Lindberger, kommunikationschef på kommunen för att undersöka om det finns ett avtal eller inte.

– Det finns inget avtal mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun. Det är en missuppfattning av upphandlingsenheten hos Norrtälje kommun.

Det har funnits ett avtal mellan 2014 – 2017 som har skapats 2013. Det avtalet har testats av Konkurrensverket, gör upphandlingsavdelningen gällande, säger Lars Lindberger, kommunikationschef på Norrtälje kommun

Norrtelje Nyheter har efterfrågat fakturorna från både Tross Sverige AB och lokal press, detta är allmänna handlingar i enlighet med offentlighetsprincipen. Enbart ett utdrag av 2018 års fakturor har kommit till Norrtelje Nyheter och fakturor från 2016-2017 finns i pappersformat hos Norrtälje kommun. I fakturorna från 2018 framgår det att lokal press har fakturerat kommunen stora belopp direkt under 2018. Kommunen har fortfarande inte skickat alla de efterfrågade handlingarna.

Norrtelje Nyheter frågade hur beställningar av annonser i lokal press gått till och då svarar kommunen följande:

”Det är cirka 150 personer hos Norrtälje kommun som varit behöriga beställare för att annonsera i lokal press. Attestering av fakturor har sköts i enlighet med rutiner i ekonomisystemet”, säger Lars Lindberger, kommunikationschef på kommunen.

Det tidigare samarbetsavtalet som Norrtälje kommun tecknade med lokal press under 2014 har tidigare varit ifrågasatt. Norrtelje Nyheter sökte därför Konkurrensverket för att få klarhet i att kommunen följt gällande lagstiftning i denna upphandling.

– Nej, vi tänker inte uttala oss nu om något som Konkurrensverket inte har fått möjlighet att granska. Konkurrensverket kommer att höra kommunen i ärendet.

Vi kan bekräfta att det mottagits en anmälan gällande upphandling av annonser den 3:e december 2018 kring detta, säger Magnus Johansson på Konkurrensverket.

Då både upphandlingschef och kommunikationschef på kommunen har gjort gällande att samarbetsavtalet som tecknats 2014 av Norrtälje kommun och lokal press ska ha godkänts av Konkurrensverket är svaret följande:

– Konkurrensverket valde att inte prioritera en granskning av Norrtälje kommun då beloppet ansågs för lågt. Det beslutet togs den 22:a december 2014 där Norrtälje kommun blivit anmälda gällande just annonseringstjänster.

Det beslutet är enbart att inte prioritera en granskning men innebär inte att Konkurrensverket prövat om Norrtälje kommun följt lagstiftningen, säger Magnus Johansson på Konkurrensverket.

Norrtelje Nyheter fick även kontakt med Rikard Jermsten, Generaldirektör på Konkurrensverket som inte vill uttala sig om specifika ärenden men tycker det är bra att anmälan återigen har kommit till Konkurrensverket och att det finns all anledning att titta närmare på detta ärende igen.

Redaktionen och Daniel Toresson, ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter.

Läs tidigare artiklar från Norrtelje Nyheters granskning:

Del 3: ”Det går bra att handla vad som helst”, enligt Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun

Del 2: Avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning som inte finns – är ”hittat”

Del 1: Osund relation mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun – Bryter mot lagen