Det här kan hända om du bryter mot eldningsförbudet – och detta gäller för rökare

0
250

Det var den 25 juli som det totala eldningsförbudet började gälla i Stockholms län efter beslut från Länsstyrelsen. Det innebär att man inte längre får elda eller grilla ens på egen tomt. Förbudet gäller all form av eldning med öppen låga utomhus. Därför går kol- eller gasolgrillar bort, även stormkök, engångsgrillar och grillning vid iordningsställda grillplatser.

Vad händer om man skulle bryta mot eldningsförbudet?

– Om man eldar trots att det är förbjudet bryter man mot lagen om skydd mot olyckor, det är ett brott där påföljden är böter.

Om ni påträffar någon som grillar på tomten, vad gör ni då?

– I och med att det är extremt hög brandrisk rapporterar vi människor i allt större utsträckning för detta.

Men man får fortfarande röka?

– Länsstyrelsen som fattat beslutet om eldningsförbudet kan inte förbjuda rökning. Däremot bör alla rökare ta ansvar för hur de hanterar sina fimpar. Alla vet att det är torrt ute och man ska inte kasta fimpar på marken.

Vad kan hända om man kastar fimpar på marken?

– Att kasta fimpar på marken kan vara straffbart. Fimpar man på ett ställe så att det börjar brinna kan man göra sig skyldig till allmänfarlig vårdslöshet. Straffen för allmänfarlig vårdslöshet är allt från dagsböter till fängelse i sex månader. Är det ett grovt brott kan man få fängelse i upp till två år.

Har du någon uppmaning till invånarna?

– Det är extremt viktigt att vi hjälps åt och att alla respekterar det här förbudet. Det räcker att en person struntar i förbudet för att en brand ska starta som får katastrofala följder. Det är allas ansvar att se till att det inte börjar brinna.

Källa: Norrtälje kommun