Detta ska du tänka på när du eldar i Valborg

0
177

Enligt Brandskyddsföreningen inträffar många bränder på grund av oförsiktig eldning utomhus, inte minst under Valborg. Näst efter nyårsafton är Valborg den dag som orsakar flest utryckningar för räddningstjänsten under året.

Du som ska arrangera en valborgsmässoeld har själv ansvaret för säkerheten kring elden och att förebygga, hindra och begränsa så att elden inte sprider sig. Valborgsmässoeldar är tillåtna både inom och utanför detaljplanerat område under förutsättning att det inte är eldningsförbud på grund av brandrisk. Dagsaktuell brandriskprognos får du genom att ringa 0176 28 42 00.

Om du ska arrangera valborgsmässofirande på allmän plats ska du i god tid innan arrangemanget ansöka om tillstånd för offentlig tillställning hos polisen. Du behöver också markägarens tillstånd, helst skriftligt. För mindre brasor inom egen förening eller tomt behöver du inget tillstånd. Du behöver inte meddela Räddningstjänsten att du ska elda.

Regler för valborgsmässoeld

 • Platsen för eldningen ska inte utgöra någon risk för att brand kan spridas till närliggande byggnader eller vegetation. Ett lämpligt avstånd är minst 50 meter från vegetation eller byggnader.
 • Högen med ris får vara maximalt 8 meter i diameter och 4 meter hög.
 • Ett område på fem meter omkring brasan ska röjas från torrt gammalt fjolårsgräs eller liknande, samt vattnas så marken blir ordentligt fuktig vid behov.
 • Brasan ska placeras så att vindriktningen inte gör att röken eller aska besvärar de som bor i närområdet.
 • Det ska finnas något att släcka elden med på platsen. Det kan vara en ansluten vattenfylld brandslang som når brasan och närmaste omgivningen, handbrandsläckare, fyllda vattentunnor, hinkar, med mera. Använd kratta för att kratta isär den sista glöden så blir det lättare att släcka elden.
 • Se till att allmänheten hindras från att komma för nära elden.
 • Det ska finnas möjlighet att larma räddningstjänsten snabbt och enkelt direkt från platsen.
 • Lämna aldrig elden utan tillsyn.
 • Det är förbjudet att elda sådant som kan orsaka besvärande lukt eller giftig rök – exempelvis plast, gummi, hushållssopor, tryckimpregnerat eller målat virke, spånskivor eller liknande material. Brasan får enbart bestå av trädgårdsavfall, exempelvis grenar, ris och andra obehandlade träprodukter. Avfall som inte får eldas kan lämnas på våra återvinningscentraler.
 • Du som anordnar en valborgsmässoeld är ansvarig för hela brasan. Du eller den person som du utsett ska vara kvar på plats tills elden brunnit ut eller släckts helt och hållet.

  OBS! Det är förbjudet att elda sådant som kan orsaka besvärande lukt eller giftig rök – exempelvis plast, gummi, hushållssopor, tryckimpregnerat eller målat virke, spånskivor eller liknande material.