Dyr VA-lag kan slopas efter Norrtäljes påtryckningar

0
194

Efter påtryckningar från bland andra Norrtälje kommun vill regeringen nu se över lagen som tvingar boende på landsbygden att ansluta till dyra kommunala VA-system. Detta ska ge fler bostäder utanför städerna.

I dag är det tre lagar som styr VA-frågan; miljöbalken, anläggningslagen och vattentjänstlagen. Enligt anläggningslagen kan fastighetsägare gå samman och ordna eget VA vilket skulle vara ett billigare och enklare alternativ för många. Men vattentjänstlagen stoppar denna möjlighet då den säger att det alltid ska vara kommunalt ansvar för VA i större sammanhang.

Norrtälje kommun har redan en hög VA-taxa och VA-kollektivet klarar inte de enorma investeringar som krävs för att bygga ut den kommunala anläggningen i hela kommunen.
Man har därför skrivit under protestbrevet till bostadsministern Peter Eriksson (MP).

I torsdags beslutade regeringen att utreda frågan.

– Som bostadsminister är jag idag glad att vi i regeringen beslutat att tillsätta en utredning som snabbt ska föreslå förändringar utifrån den problembeskrivning som kommunpolitikerna delgivit regeringen. Det kommer möjliggöra för fler bostäder på landsbygden, säger Peter Eriksson.

Källa: Tidningen Skärgården.