Esplanaden enkelriktas på grund av byggarbete

0
234

Trafiken kommer under arbetets gång att hänvisas österut förbi arbetsplatsen via Trädgårdsgatan och Lasarettsgatan. Följ anvisande orange pil. Enkelriktningen av Esplanaden gäller från och med vecka 32.

Arbetsområdet sträcker sig från korsningen Stockholmsvägen till busshållplatsen strax efter Smedjegatan och kommer att ansluta till Trädgårdsgatan.

Medan arbete pågår så kommer också parkeringsplatsen mittemot polishuset att vara avstängd för allmänheten. Några platser med tillfällig 30 minuters korttidsparkering kommer att finnas på Smedjegatan.