Extra: Minst 7,5 mkr har spenderats på Norrtelje Tidning – Felaktiga siffror från kommunen

Tidigare belopp om 4,3 mkr stämmer inte, beloppen som lämnas från Norrtälje kommun är felaktiga. Utlämnat material redovisar köp om ca 5,5 mkr men Norrtelje Nyheter kan nu avslöja den riktiga siffran - minst 7,5 mkr

0
503
Detta har hänt:
  • Norrtälje kommun blir anmälda till konkurrensverket under 2014 för hur köp av annonser i lokal press har gått till.
  • Konkurrensverket beslutar 22:a december 2014 att inte prioritera en granskning av Norrtälje kommuns upphandling då beloppet anses för lågt.
  • Kommunfullmäktige fattar beslut den 12:e november 2018 att annonsera sammanträden i Norrtelje Tidning.
  • Sandra Bombas, chefsjurist på Norrtälje kommun bekräftar att det minst har handlats annonser för 4,3 mkr under 2014 – 2018 och att det inte finns ett giltigt avtal.
  • Norrtelje Nyheter kritiseras av lokal press för deras granskning.
  • Norrtelje Tidning uppger att det inte finns något avtal med Norrtälje kommun.
  • Det blir senare känt att det finns ett samarbetsavtal med lokal press, som har varit ifrågasatt tidigare, och att det enligt lokal press nu uppges varit giltigt åren 2014-2015 men som inte har förlängts.
  • Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun, uppger i Norrtelje Tidning att alla tjänster avseende annonsering är upphandlade och det går att handla annonser för 40 mkr.
  • Peder Stenströms och Norrtelje Tidnings uppgifter gällande avtal som ingåtts stämmer inte.
  • SKL Kommentus AB säger att det inte finns något avtal med Norrtelje Tidning i Norrtälje kommun och att ramavtalet som tecknats har upphört 2018-05-04.

Kommunen har handlat av Norrtelje Tidning för över 7,5 mkr

Tidigare siffra från Norrtälje kommuns chefsjurist Sandra Bombas var 4,3 mkr. Den siffran stämmer inte. Via en leverantör av information som sammanställer offentliga inköp så kan Norrtelje Nyheter nu visa att kommunen har handlat för betydligt större belopp, minst 7,5 mkr.

Det är nästan det dubbla beloppet mot tidigare redovisad siffra, 4,3 mkr. Informationen gäller primärt 2014-2017 där inköpen av kommunen ligger på totalt ca 7 mkr. Norrtelje Nyheter inväntar offentligt redovisade inköp för 2018 då uppgifterna som kommunen lämnat inte stämmer.

Totalt har det köpts för 114.304 kr 2018 av Tross Sverige AB och 485.056 kr av Norrtelje Tidning. Beloppen verkar väsentligt lägre än tidigare år, dvs ett totalt belopp på 599.360 kr mot tidigare år där det i snitt handlats för ca 1,4 mkr. Exakt siffra för 2018 återstår att bekräfta av extern informationsleverantör och så är det några veckor kvar där det kan spenderas mer pengar på annonser och annat.

Utlämnade fakturor från kommunen stämmer inte

Norrtelje Nyheter har hämtat ut samtliga fakturor från kommunen i enlighet med den grundlagsskyddade offentlighetsprincipen. Men även där stämmer inte beloppen. Efter en genomgång av Norrtelje Tidnings fakturering åren 2014-2018 så visar det på att det har köpts annonser för ca 4,6 mkr och prenumerationer för 974 tkr. Totalt ca 5,6 mkr. 

Inköpen varierar i storlek och toppas av en annons för Idrottens dag där kostnaden är 137.500 kr inkl moms. Det har handlats många annonser för bland annat Hamnen, Invånardialog och kommunfullmäktiges möten. Vad kommunen har köpt och vem på som har godkänt köpen kommer att granskas närmare och om det förekommit köp av politiska budskap.

Sandra Bombas, chefsjurist på Norrtälje kommun har tidigare uppgett en siffra om ca 4,3 mkr och att det inte ska funnits något avtal mellan kommunen och Norrtelje Tidning.

Oklarheter kring prenumerationer

Norrtelje Nyheter har primärt fokuserat på att granska affärerna mellan Norrtelje Tidning och kommunen. Under granskningen så har redaktionen gått igenom kostnader för prenumerationer. Det rör sig bland annat om olika priser där exempelvis Elmsta Förskola betalar 6.509 kr för en årsprenumeration medan andra betalar 5.009 kr för en prenumeration. Vissa skolor betalar hälften av kostnaden och det är stora variationer på vad de olika skolorna, enheterna och förskolorna betalar för en prenumeration.

Kommunens redovisade uppgifter visar på att de slutat köpa prenumerationer efter 2016. Hur det stämmer med verkligheten återstår att undersöka.

Fortsatt granskning

Norrtelje Nyheter fortsätter sin granskning av kommunens affärer. Redaktionen har givetvis full dokumentation och källor som oberoende av varandra bekräftar uppgifterna. Norrtelje Nyheter har givetvis tillstånd som krävs för att bedriva verksamhet och vi tar fullt ansvar för vår publicering.

Daniel Toresson, ansvarig utgivare Norrtelje Nyheter

Läs tidigare artiklar från Norrtelje Nyheters granskning:

Del 3: ”Det går bra att handla vad som helst”, enligt Peder Stenström, upphandlingschef Norrtälje kommun

Del 2: Avtalet mellan Norrtälje kommun och Norrtelje Tidning som inte finns – är ”hittat”

Del 1: Osund relation mellan Norrtelje Tidning och Norrtälje kommun – Bryter mot lagen