- Annonser -

Träden fälls på grund av att de är i mycket dåligt skick och utgör en fara för allmänheten. Träden har vid flertal tillfällen besiktigats av arborister (trädexperter), som bedömer att träden är så kallade riskträd. Eftersom träden står i direkt anslutning till gångbanor och sittplatser har beslut tagits att de måste tas bort.

Under våren kommer tre nya träd att planteras på samma plats; en Silverlönn och två Japanska magnolior.

- Annonser -